BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokita Jerzy (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Podejmowanie decyzji w warunkach nieprzewidywalności zmian
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 468-473, rys.,
Keyword
Podejmowanie decyzji, Podejmowanie decyzji strategicznych, Proces podejmowania decyzji, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Prognozowanie, Ryzyko, Zarządzanie strategiczne
Decision making, Top-level decision makers, Decision making process, Decision making under uncertainty, Forecasting, Risk, Strategic management
Abstract
W dzisiejszych czasach precyzyjne prognozowanie jest niemożliwe, gdyż wcześniejszych sukcesów organizacji nie można ekstrapolować w przyszłość. Ta zależy w coraz większym stopniu od zdarzeń przypadkowych. Organizacje, które w tych warunkach chcą osiągnąć prawdziwy sukces, muszą liczyć się z możliwością poniesienia dotkliwej porażki. Innymi słowy wielkim sukcesom towarzyszy wielkie ryzyko niepowodzenia. Poziom tego ryzyka zależny jest od strategicznej niepewności trafności decyzji, których realizacja angażuje znaczne zasoby w dużych przedziałach czasu. Są to decyzje, z których trudno wycofać się. Inaczej mówiąc, są to wybory strategiczne powodujące długoterminowe stany niepewności, czas bowiem stanowi podstawowy wymiar strategiczny (a nie zasób, jak twierdzą przedstawiciele zasobowego podejścia do tworzenia strategii). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Child, Organization, Harper Row, London 1984.
  2. R. Turton, Behaviour in a Business Context, Chapman Hall, London 1991.
  3. W. Rudny, Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2009.
  4. H. Mintzberg, A. Theoret, P. Rainsinghani, The Structure of Unstructured Decision Making Process, "Administrative Science Quarterly" vol. 21, 1976.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu