BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grycuk Adrian (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Lean government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej
Lean Government
Source
Analizy BAS, 2011, nr 3 (47), 9 s., tab.
Keyword
Administracja publiczna, Sektor publiczny, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie operacyjne
Public administration, Public sector, Lean management, Operations management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnące oczekiwania obywateli co do jakości usług świadczonych przez państwo oraz ich jednoczesny sprzeciw wobec podnoszenia podatków w połączeniu z pogarszającą się sytuacją finansów publicznych spowodowały ogromny wzrost zainteresowania zagadnieniami wzrostu efektywności i ograniczenia kosztów w administracji. W artykule przedstawiono najważniejsze założenia nowej koncepcji zarządzania w sektorze publicznym jaką jest lean management (z ang. szczupłe lub odchudzone zarządzanie). Jak pokazują doświadczenia wielu krajów, identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa pozwalają nie tylko na podniesienie jakości i zwiększenie zakresu usług publicznych, ale również na uzyskanie znaczących oszczędności - czyli "robienie więcej za mniej". (abstrakt oryginalny)

The present article reviews the concept of lean government: the application of lean management principles developed originally by Toyota to identify and implement the most efficient ways to provide public services. The paper begins with a general background on lean thinking and then discusses lean principles with particular attention to the eight wastes (muda) in administrative and service processes. Successful examples of lean initiatives at the national and local levels in the United States and the United Kingdom are examined. The article concludes with a brief discussion of the prospects and benefits of lean government in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Change management in the public sector, "Management Today", April 2006 r., s. 78.
 2. Fabrizio T.A., D. Tapping, 5s w biurze. Organizacja miejsca pracy i eliminacja marnotrawstwa, ProdPublishing, Wrocław 2010.
 3. Goldsmith S., W.D. Eggers, Governing by network. The new shape of the public sector, Brookings Institution Press and John F. Kennedy School of Government, Washington 2004.
 4. Graban M. Lean Hospitals. Improving Quality, Patient Safety, and Employee Satisfaction, Productivity Press, New York 2009, s. 8.
 5. Graham R.: Performance is the best politics, HPG Press, Fort Wayne 2006.
 6. Greif M., The visual factory. Building participation through shared information, Productivity Press, New York 1991.
 7. Grodzka D., E-administracja w Polsce [w:] D. Grodzka (red.) Społeczeństwo informacyjne, "Studia BAS" nr 3/2009, www.bas.sejm.gov.pl/studia.php.
 8. Grycuk A., Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean, "Przegląd Organizacji" nr 2/2010.
 9. Imai M., Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 10. Krafcik J.F., Triumph of the Lean Production System, "Sloan Management Review", Fall 1988, Vol. 30, Issue 1.
 11. Liker J.K., D.P. Meier, Toyota Talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposob Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008.
 12. Miller K., We Don't Make Widgets. Overcoming the Myths that Keep Government from Radically Improving, Governing Books, Washington 2006.
 13. Robinson A.G., D.M. Schroeder, Ideas are free, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2004
 14. Sensenbrenner J., Quality comes to city hall, "Harvard Business Review" 1991, Vol. 69, Issue 2.
 15. W przetargach można zaoszczędzić miliardy, "Rzeczpospolita" z dn. 13 sierpnia 2010 r., s. C1.
 16. Womack J.P., D.T. Jones, D. Roos, Maszyna, która zmieniła świat, Wydawnictwo ProdPress, Wrocław 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-1114
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu