BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziółka Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Innowacje na rynku transferu ryzyka kredytowego a stabilność finansowa
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Stabilność finansowa, 2012, nr 3, 20 s., schematy, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Innowacyjność, Stabilność finansowa, Innowacje finansowe, Ryzyko kredytowe, Instrumenty pochodne, Sekurytyzacja aktywów, Fundusze hedgingowe
Innovative character, Financial sustainability, Financial innovations, Credit risk, Derivatives, Asset securitisation, Hedge fund
Abstract
Niniejsze opracowanie poświęcone jest oddziaływaniu wybranych innowacji finansowych na stabilność finansową. Przeanalizowane zostanie oddziaływanie innowacji produktowych, za które można uznać nowe techniki transferu ryzyka kredytowego (instrumenty pochodne i sekurytyzację), oraz instytucjonalnych (na przykładzie funduszy hedgingowych) na stabilność finansową. Obie formy innowacji są ze sobą ściśle powiązane, gdyż dzięki nowym technikom transferu możliwe okazało się przeniesienie ryzyka, dotychczas generowanego głównie w sektorze bankowym, na podmioty, które nie podlegają regulacjom nadzorczym, a które zostały "zaprojektowane" w celu absorpcji podwyższonego i niedostępnego dla tradycyjnych funduszy inwestycyjnych ryzyka (np. ryzyka związanego z portfelem kredytów hipotecznych) z nadzieją osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beattie J. (2000), Contagion in Latin America. An analysis of credit derivatives, Duke University, Durham.
 2. BIS (2005), The role of ratings in structured finance: issues and implications, Working Group Report, 23, Committee on the Global Financial System, Basel.
 3. BIS (2007), Guidelines for computing capital for incremental default risk in the trading book, Consultative document, Basel.
 4. BIS (2009), Revisions to the Basel II market risk framework, Basel.
 5. Brunnermeier M., Pedersen L. (2005), Market liquidity and funding liquidity, NYU Working Paper, SC-AM-05-06, New York.
 6. Caruana J. (2011), Welfare effects of financial innovation, DNB conference in honour of Nout Wellink, panel remarks, BIS, Amsterdam.
 7. da Costa R, Cooke K. (2009), Crisis may be worse than depression, Volcker says, http:// uk.reuters.com/article/2009/02/20/usa-economy-volcker-idUKN2029103720090220.
 8. ECB (2005), Large EU banks' exposures to hedge funds, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 9. ECB (2006a), Financial Stability Review, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 10. ECB (2006b), Hedge funds: developments and policy implications, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 11. IFSL (2007), Hedge Funds 2007, IFSL, London,
 12. IMF (2006), Summing up by the Chairman (Conclusion of the Executive Board's discussion of the Global Financial Stability Report on March 27, 2006), International Monetary Fund, Washington DC.
 13. IMF (2008), Global Financial Stability Report. Financial stress and deleveraging. Macrofinancial implications and policy, International Monetary Fund, Washington DC.
 14. IRA (2006), Wag the swap: auto CDS spreads rally as fundamentals slip, www. usl.institu-tionalriskanalytics.com/pub/IRAstory.asp?tag=173.
 15. Issing 0. (2007), Opening remarks, w: Risk measurement and systematic risk. Fourth Joint Central Bank Research Conference, 8-9 November 2005 in co-operation with the Committee on the Global Financial System, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 16. Jackowicz K. (2001), Pochodne instrumenty kredytowe (II). Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy, Bank i Kredyt, 4, 33-45.
 17. Jagiełło R. (2007), Bankowość korporacyjna, w: M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, t. 1, Difin, Warszawa.
 18. Kambhu J., Schuerman T., Stiroh K.J. (2007), Hedge funds, financial intermediation and systemic risk, Staff Report, 291, Federal Reserve Bank of New York.
 19. Kasapi A. (2002), Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 20. Kendall L., Fishman M.J. (1996), A primer on securitisation, The MIT Press Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
 21. Krugman R (2009), Darling I love you, http://krugman.blogs.nytimes.com.
 22. Kydland F.E., Prescott E.C. (1982), Time to build and aggregate fluctuations, Econometrica, 50(6), 1345-1370.
 23. Mahapatra B. (2012), Implications of Basel III for capital, liquidity and profitability of banks, BIS central bankers' speeches, Basel.
 24. Minsky H.R (1992), The financial instability hypothesis, The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper, 74.
 25. Niedziółka R (2011), Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 26. O'Kane D., Naldi M., Ganapati S., Berd A., Pedersen C., Schloegl L, Mashal R. (2003), The Lehman Brothers guide to exotic derivatives, Risk Waters Group.
 27. Perez K. (2011), Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 28. Roubini N., Mihm S. (2011), Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 29. Schumpeter J.A. (1975), Capitalism, Socialism and Democracy, Harper Colophon Books, New York.
 30. Skawińska E., Sobiech K.G., Nawrot K.A. (2008), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 31. Sławiński A. (200B), Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 32. Wagner W. (2005), Credit derivatives, the liquidity of bank assets and ranking stability, University of Cambridge, Judge Institute of Management Working Paper, 18, Cambridge.
 33. Waszkiewicz A. (2011), Ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu