BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Scheibe Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wybrane aspekty zarządzania zespołem wirtualnym
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 486-492
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zespół wirtualny, Organizacja, Współpraca, Rozwój
Enterprise management, Virtual team, Organisation, Cooperation, Development
Abstract
Zarządzanie zespołem wirtualnym stawia przed menedżerami nowe wyzwania. Wynikają one w głównej mierze z różnic w sposobach współpracy uczestników zespołów wirtualnych oraz "tradycyjnych", opierających się na bezpośrednich kontaktach międzyludzkich. Główną przyczyną takich rozbieżności są tu utrudnienia w komunikacji (szczególnie niewerbalnej) pojawiające się niezależnie od rodzaju wykorzystywanej przez dany zespół technologii komunikacyjnej. Dodatkowych problemów dostarcza także pojawienie się różnic w czasie dostępu do informacji oraz liczne utrudnienia natury technicznej, wynikające bezpośrednio z ograniczeń wykorzystywanej technologii komunikacyjnej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Powell, G. Piccoli, B. Ives, Virtual Teams: A Review of Current Literature and Direction for Future Research, "DATA BASE for Advances in Information Systems" 2004, vol. 35, nr 1, s. 6-36.
 2. J. Lipnack, J. Stamps, Virtual Teams: Reaching Across Space, Time, and Organizations with Technology, John Wiley & Sons Inc., 1997, s. 161.
 3. G. Hertel, U. Konradt, B. Orlikowski, Managing distance by interdependence: Goal setting, task interdependence, and team-based rewards in virtual teams, "European Journal Of Work And Organizational Psychology" 2004, vol. 13, nr l, s. 1-28.
 4. S.L. Jarvenpaa, K. Knoll, D.E. Leidner,. Is Anybody out There? Antecedents of Trust In Global Virtual Teams, "Journal of Management Information Systems" 1998, vol. 14, nr 4, s. 29-64, oraz L. Dube, G. Pare, Global Virtual Teams, "Communications of the ACM" 2001, vol. 44, nr 12, s. 71-73.
 5. R. Hightower, L. Sayeed, The Impact of Computer- Mediated Communication Systems on Biased Group Discussion, "Computers in Organizational Behavior" 1995, vol. 11, nr 1, s. 33-44; D.C. Lau, J.K. Murnighan, Demographic Diversity and Faultlines: The Compositional Dynamics of Organizational Groups, "Academy of Management Review" 1998, vol. 23, nr 2, s. 325-340.
 6. A. Kankanhalli, B.C.Y. Tan, Kwok-Kce Wei, Conflict and Performance in Global Virtual Teams, "Journal of Management Information Systems "2006, vol. 23, nr 3, s. 237-274.
 7. M. Alien, Leading the Virtual Team, Associations Now, 2008 May, s. 18.
 8. E. de Pillis, K. Furumo, Counting the Cost of Virtual Teams, "Communications of the ACM" 2007, vol. 50, nr 12, s. 93-95.
 9. A. Majchrzak, R. Rice, A. Malhotra, N. King, S.Ba, Technology Adaptation: The Case of a Computer-Supported Inter-Organizational Virtual Team. "MIS Quarterly" 2000, nr 24, s. 569-600.
 10. C. M. Fiol, E.J. O'Connor, Identification in Face-to-Face, Hybrid, and Pure Virtual Teams: Untangling the Contradictions, "Organization Science", 2005, vol. 16, nr. l, s. 19-32.
 11. C.M. Fiol, E.J. O'Connor, Waking up! Mindfulness in the Face of Bandwagons, "Academy Management Review" 2003, nr 28, s. 54-70.
 12. L. Branson, B. Moe, C. Sung, An Empirical Investigation of Information Processing In Individuals And Virtual Teams, "The Journal of Business and Behavioral Science" 2005, vol. 13, nr 1, s. 234-242.
 13. D.M. Thomas, R.P. Bostrom, M. Gouge, Making Knowledge Work in Virtual Teams, "Communications of the ACM" 2007, vol. 50, nr 11, s. 85-90.
 14. R. Benbunun-Fich, S. Hiltz, and M. Turof, A Comparative Content Analysis of Face-To-Face vs. Asynchronous Group Decision Making, "Decision Support Systems" 2002, nr 34, s. 457-469.
 15. A. Blanchard, T. Horan, Virtual Communities and Social Capital, w: Knowledge and Social Capital, red. E. Lesser, Woburn, MA, Butterworth-Heinemann 2000, s. 299.
 16. M. Warkentin, P. Beranek, Training to Improve Virtual Team Effectiveness, "Information Systems Journal" 1999, nr 9, s. 271-289.
 17. B.L. Kirkman, B. Rosen, C. B. Gibson, P.E. Tesluk, S.O. McPherson, Five Challenges To Virtual Team Success: Lessons from Sabre, Inc, "Academy of Management Executive" 2002, vol. 16, nr 3, s. 67-79.
 18. A. Powell, G. Piccoli, B. Ives, Virtual Teams: A Review of Current Literature and Direction For FutureRresearch, "DATA BASE for Advances in Information Systems" 2004, vol. 35, nr 1, s. 6-36.
 19. S. Straus, J. McGrath, Does The Medium Matter? The Interaction of Task Type and Technology on Group Performance and Member Reactions, "Journal of Applied Psychology" 1994, vol. 79, nr 1, s. 87-97.
 20. M.B. Watson-Manheim, F. Belanger, Support For Communication-Based Work Processes In Virtual Work, "E-Service Journal" 2002, vol. 1, nr 3, s. 61-82.
 21. R. M. Kramer, Intergroup Relations and Organizational Dilemmas: The Role of Categorisation Processes, "Research in Organizational Behavior" 1991, vol. 13, s. 191-228
 22. C.C. Snow, S.A. Snell, S.C. Davison, Use Transnational Teams to Globalize Your Company, "Organizational Dynamics" 1996, vol. 24, s. 50-67.
 23. Tamże.
 24. L. Chidambaram, R. P. Bostrom, Group Development (II): Implications for GSS Research and Practice, "Group Decision and Negotiation" 1997, nr 6, s. 231-254.
 25. L. Branson, B. Moe, C. Sung, An Empirical Investigation.
 26. S.L. Jarvenpaa, D.E. Leidner, Communication and Trust in Global Virtual Teams, "Organization Science" 1999, vol. 10, nr 6, s. 791-815.
 27. C.D. Cramton, The Mutual Knowledge Problem And Its Consequences For Dispersed Collaboration, "Organization Science" 2001, vol. 12, nr 3, s. 346-371.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu