BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Jakość działań stymulujących zaangażowanie pracobiorców
Quality of Actions Stimulating Employees' Commitment
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 117-125, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Keyword
Jakość, Pobudzanie aktywności, Strategia personalna, Zaangażowanie pracowników
Quality, Activity stimulation, Personnal strategy, Employees' engagement
Note
streszcz., summ.
Abstract
W referacie, po podaniu różnych definicji jakości działań stymulujących zaangażowanie pracobiorców, zidentyfikowano strategie personalne wymagające szczególnie wysokiego zaangażowania pracowników. Sprawdzono ponadto na przykładzie przydatność metody FMEA do stymulowania jakości działań podwyższających zaangażowanie pracobiorców. (abstrakt oryginalny)

First of all, the report gives various definitions of the quality of actions stimulating employees' commitment. Then, it identifies the human resource strategies requiring their significant effort. Moreover, it verifies FMEA method aimed at stimulating the quality of actions taken in order to enhance the employees' involvement, on the basis of a case study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 2. Jazdon A., Metoda FMEA (Failure Mode of Effects Analysis) - analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (niezgodności). Część I, "Q Jakości" 2005, nr 2.
 3. Karaszewski R., Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, TNOiK, Toruń 1999.
 4. Klaffke M., Strategisches Management von Personalrisiken. Konzepte, Instrumente, Best Practices, Gabler, Wiesbaden 2009.
 5. Lipka A., Controlling personalny jako instrument oceny i kształtowania kosztów jakości zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Lipka, M. Król, M. Satoła, S. Waszczak, Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą. Typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 6. Lipka A., Ryzyko niekoherencji motywowania autotelicznego i strategii personalnych, [w:] A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa 2010.
 7. Łańcucki J., Kowalska D., Łuczak J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, OPO, Bydgoszcz 1995.
 8. Myszewski J.M., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, WSPiZ, Warszawa 2005.
 9. Paluchowski W., Hornowska E., Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania temperamentalne, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, red. S. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 10. Rewilak J., "QnowHow". B.w., b.m. 2005.
 11. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2010.
 13. Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu