BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strużyna Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Miopia zarządzania zasobami ludzkimi na tle ewolucji polskich organizacji
Myopia Human Resource Management on the Background of the Evolution of Polish Organizations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 221-233, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ewolucja zarządzania, Organizacja
Human Resources Management (HRM), Evolution of management, Organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W tym artykule, opierając się na zasadach podejścia ewolucyjnego, zostały zaprezentowane cztery typy zarządzania zasobami ludzkimi w polskich organizacjach. Porównanie charakterystyki tych typów z koncepcją organizacyjnej miopii pozwoliło na opis menedżerskich wyzwań w obszarze zarządzania w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

In this paper, basing on the evolutionary approach principles, four types of Polish organizational HRM are presented. The comparison between characteristics of these types together with organizational myopia conception allowed to describe managerial challenges in HRM area for the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aldrich H., Organizations and Environments, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs 1979.
 2. Dawkins R., Samolubny gen, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 3. Dosi G., Nelson R.R., Winter S.G., Introduction: The nature and dynamics of organizational capabilities, [w:] The Nature of Dynamics of Organizational Capabilities, eds. G. Dosi, R.R. Nelson, S.G. Winter, Oxford University Press, Oxford 2000.
 4. Greenwood R., Hinings (Bob) C.R., Radical organizational change, [w:] The SAGE Handbook of Organization Studies, ed. W. Nord, Sage, London 2006.
 5. Levinthal D., March A., James G., Myopia of learning, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
 6. Miller K.D., Knowledge inventories and managerial myopia, "Strategic Management Journal" 2002, vol. 23, no 8.
 7. Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, London 1982.
 8. Strużyna J., Chciwość i opuszczona lekcja kryzysu, [w:] Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, GWSH, Katowice 2009, s. 138-157.
 9. Strużyna J., Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 10. Strużyna J., Krótkowzroczność zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 283-290.
 11. Strużyna J., Majowska M., Ingram T., Impact of economic crisis on HRM practices: Evidence from Poland, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji "Science, Technology, Higher Education, Society in the Conceptual Age (STHESCA)", Kraków, 5-7 lipca 2011 (w druku).
 12. Taylor S.N., Redefining leader self-awareness by integrating the second component of self-awareness, "Journal of Leadership Studies" 2010, vol. 3, iss. 4, s. 57-68.
 13. Werner W., Człowiek, świadomość, społeczeństwo. Splątane korzenie współczesnej psychologii, [w:] O świadomości. Wybrane zagadnienia 2007, red. M. Wójtowicz-Dacka, L. Zając-Lamparska, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 17-39.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu