BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela (Politechnika Łódzka)
Title
Budowanie organizacji sprzyjającej ludziom w kontekście oczekiwań potencjalnych pracowników
Building an Organization Favourable for People in the Context of Potential Employees' Expectations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 252-260, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Keyword
Organizacja, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Organisation, Employees in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z organizacją sprzyjającą ludziom. Wskazano istotę takiej organizacji oraz zdefiniowano jedną z jej kategorii, jaką jest przedsiębiorstwo sprzyjające pracownikom. Szczególnie dużo uwagi poświęcono jednemu z segmentów pracowników, który tworzą uczestnicy zewnętrznego rynku pracy, czyli potencjalni pracownicy. Na podstawie wyników pierwotnych badań ankietowych dokonano identyfikacji ich oczekiwań i zmian, jakie w nich zaszły od 2009 r., podkreślając, że spełnianie potrzeb potencjalnych pracowników jest warunkiem ocenienia przez nich danego podmiotu jako sprzyjającego ludziom. Na zakończenie wskazano wyzwania stojące przed tego typu organizacją. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem connected with an organization favourable for people. The essence of this organization was shown and the enterprise favourable for employees was defined. The special attention was paid to potential employees as the members of the outer labour market. On the base of the results of the field research their expectations were identified and the changes of their preferences which had taken place from 2009 were described too. At the end the challenges of such an organization were emphasized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Augustyniak Sz., http://ceo.cxo.pl/news/76614/O.odpowiedzialnym.biznesie.tak.tak.nie.nie.html [dostęp 10.08.2011].
  2. Baruk A., The role of an employer's image in activities of contemporary enterprises, [w:] Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka, Wydawnictwo TNOiK, Bydgoszcz 2010.
  3. Klein J.G., Smith N.C., John A., Why we boycott: Consumer motivations for boycott participation, "Journal of Marketing" 2004, vol. 68.
  4. Kuvaas B., Dysvik A., Perceived investment in employee development, intrinsic motivation and work performance, "Human Resource Management Journal" 2009, vol. 19.
  5. Penc J., Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Difin, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu