BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieniok Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Inteligencja emocjonalna menedżera
Emotional Intelligence of a Manager
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 261-270, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Keyword
Inteligencja emocjonalna, Menedżer
Emotional intelligence, Manager
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie inteligencji emocjonalnej (IE) w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Po wyjaśnieniu samego pojęcia IE podano kilka przykładów obrazujących wpływ tej kategorii na wyniki ekonomiczne organizacji oraz na sprawność działania menedżerów. Podjęto próbę mierzenia inteligencji emocjonalnej. Wskazano także kilka sposobów i zaleceń w sprawie dalszego doskonalenia IE menedżerów. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on a significance of emotional intelligence in company's management. At the beginning the author described the term of emotional intelligence. Then he presented some examples illustrating the influence of EI on economic effects and on the efficiency of managers. The author tried to measure emotional intelligence. He also pointed the ways and some pieces of advice for EI development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bieniok H., Inteligencja emocjonalna jako czynnik sukcesu menedżera oraz kluczowe wyzwanie dydaktyczne na studiach ekonomicznych, [w:] Kierunki studiów ekonomicznych - nowe uwarunkowania i wyzwania, red. L. Żabiński i S. Smyczek, Wydawnictwo AE, Katowice 2007, s. 61-81.
  2. Bieniok H., Rola inteligencji emocjonalnej menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji, [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. M. Czerska i M. Gableta, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 15-35.
  3. Bieniok H., Sztuka komunikowania się, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
  4. Carr A., Psychologia pozytywna, Zysk i S-ka, Poznań 2009.
  5. Caruso D.R., Salovey P., Inteligentny emocjonalnie menedżer, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.
  6. Gardner H., Frames of Mind: Theory of multiple intelligences, Basic Book, New York 1989.
  7. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2007.
  8. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  9. Zimbardo P.G., Johnson R.T., McCann V., Emocje pod pantoflem, "Charaktery" 2010, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu