BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierusz Maciej (Uniwersytet Gdański)
Title
Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)
Single Company and Consolidated Statement of Cashflows
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/4, s. 75-92, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Przepływy pieniężne, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Financial statements, Consolidated financial statements, Cash flows, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy wymogów stawianych jednostkom raportującym według MSSF w kontekście sprawozdania z przepływów pieniężnych - MSR 7. Wyjaśniono kluczowe pojęcia i strukturę sprawozdania oraz uwypuklono specyfikę jego przygotowywania na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analize requirements that IAS 7 sets on entities reporting under IFRS. Article explains key terms as well as structure of this component of financial statement. Much emphasis is put on differences between single company and Consolidated figures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr. 7 "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych"
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), SKwP, IASB, Warszawa 2007 r.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 9, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005 r.
  4. International GAAP 2009 - A guide to EFRS Reporting, Deloitte, 2009
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu