BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąckiewicz Lucyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 11-26, tab.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Jakość życia, Warunki życia ludności
Social exclusion, Quality of life, People's living conditions
Abstract
Wykluczenie społeczne nie jest zjawiskiem nowym, lecz zainteresowanie wokół niego narasta w wielu krajach Unii Europejskiej, w których coraz bardziej rozwija się ekonomia społeczna. Omówiono ten problem zarówno z perspektywy skali mikro jak i makroekonomicznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa 2005, s. 31, 232, 278.
  2. M. Muras: Pojęcie wykluczania społecznego. W: Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński i T. Panek. Warszawa 2005, s. 232.
  3. P. Szukalski: Osoby sędziwe w Polsce i w krajach UE. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Łódź 2004, s. 23.
  4. Narodowa Strategia Integracji Społecznej. Cyt. Za: A. Chłoń-Domińczak: Strategia integracji społecznej - Polska a Unia Europejska. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki. Red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska. Warszawa 2005, s. 334-335.
  5. A. Szukiełojć-Bieńkuńska: Miary ubóstwa i wykluczenia społecznego w praktyce i propozycjach Eurostatu. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki. Red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska. Warszawa 2005, s. 153.
  6. T. Atkinson, B. Cantillon, E. Markier, B. Nolan: Social Indicators: The UE and Social Inclusion. Oxford University Press 2002. Cyt. Za: A. Szukiełojć-Bieńkuńska: Miary ubóstwa i wykluczenia społecznego w praktyce i propozycjach Eurostatu, s. 149.
  7. I. Jelonkiewicz: Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych. W: Monitoring oczekiwanych efektów realizacji Narodowego Programu Zdrowia 1996-2005. Red. P. Goryński, B. Wojtyniak, K. Kuszewski. Warszawa 2005, s. 121.
  8. J. Krzyszkowski: Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Łódź 2005.
  9. W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, J. Krzyszkowski: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta. Łódź 2003.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu