BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorek Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zrównoważony rozwój a problem wykluczenia społecznego i ubóstwa
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 113-128, tab.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Rozwój zrównoważony, Strategia rozwoju gospodarczego
Social exclusion, Sustainable development, Economic development strategy
Abstract
Istotną barierą wdrażania idei zrównoważonego rozwoju jest zjawisko ubóstwa i związane z nim wykluczenie społeczne jednostek nim dotkniętych. Wykluczenie społeczne ma miejsce we wszystkich społeczeństwach, chociaż w różnych społeczeństwach ma różne znaczenie i przejawia się w różnych formach. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ch. Gore, J.B. Figueiredo: Wykluczenia społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu. "Problemy Polityki Społecznej" 2003, nr 5.
 2. Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i rozwój. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1998.
 3. Raport o stanie świata. O postępie w budowie zrównoważonego społeczeństwa. Warszawa 2004.
 4. A. Wojtowicz, W. Pazdan: Johannesburg na żywi i co dalej. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.
 5. Milenijne Cele Rozwoju, www.unic.un.org.pl.
 6. www.unic.org.pl.
 7. Ośrodek Informacji ONZ, www.unic.un.org.pl.
 8. Global Monitoring Report: Findings on Progress Since Monterrey, www.worldbank.org.
 9. Investing In Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals, www.worldbank.org.
 10. Word Development Report 2006. Equity and Development (project), www.worldbank.org.
 11. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Przegląd Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE na 2005 r.: Wstępne podsumowanie i przyszłe kierunki realizacji. Bruksela, 9.2.2005.
 12. Agenda 21. Lokalne strategie zrównoważonego rozwoju - problem, doświadczenia, perspektywy. Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez miasto stołeczne Warszawa i UNEP - Program Narodów Zjednoczonych. Warszawa 2000.
 13. Raport Kompas Rio + 10, czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ Środowisko i rozwój w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002, s. 18, 95.
 14. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, 20 stycznia 2005 r., www.mgip.gov.pl.
 15. Strategia polskiej współpracy na rzecz rozwoju. Warszawa październik 2003, www.msz.gov.pl.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu