BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kukulak-Dolata Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Długotrwale bezrobotni wykluczeni?
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 181-198, tab.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Bezrobocie długotrwałe, Struktura bezrobocia, Przeciwdziałanie bezrobociu, Przyczyny bezrobocia
Social exclusion, Long-term unemployment, Structure of unemployment, Combat unemployment, Reasons of unemployment
Country
Województwo łódzkie
Abstract
Bezrobocie długookresowe wyłącza ludzi z aktywności, izoluje społecznie, a praca w szarej strefie pozbawia godnych warunków i relacji z innymi. Powstaje zjawisko społecznego wykluczenia na tle braku dostępu do legalnej i godziwej pracy. Omówiono poziom i strukturę bezrobocia długotrwałego oraz działania ograniczające ten rodzaj bezrobocia w województwie łódzkim.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Frieske: Marginalność społeczna. "Polityka Społeczna 1999, nr 11-12.
  2. T. Kowalak: Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa 1998.
  3. J. Berghman: The Resurgence of Poverty and the Struggle Against Exclusion: a New Challenge for Social Security In Europe? "International Social Security Review" 1997, No 50.
  4. D. Galie: Unemployment and Social Exclusion In the European Union. "European Societes" 1999, Vol. 1, No 2.
  5. B. Jordan: A Theory of Poverty and Social Exclusion in the European Union. London 1996.
  6. Ryzyko transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi). Red. W. Warzywoda-Kruszyńska I J. Grotowska-Leder. Łódź 2000.
  7. Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie? Red. W. Warzywoda-Kruszyńska. Łódź 2001.
  8. Badanie bezrobocia długotrwałego. Red. M. Kabaj. Raport IPiSS, zeszyt 21, Warszawa 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu