BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bylok Felicjan (Politechnika Częstochowska)
Title
Zachowania konsumpcyjne osób biernych zawodowo w świetle badań
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 361-381, tab.
Keyword
Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności gospodarstw domowych
Consumer behaviour, Consumption, Budgets of households, Household savings
Abstract
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zachowań konsumpcyjnych osób biernych zawodowo w Polsce na początku XXI w. Autor na podstawie analizy wyników badań własnych nad przemianami konsumpcji w Polsce, które przeprowadził (za pośrednictwem CBOS-u) w czerwcu 2003 r. na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski (w tym 460 osób biernych zawodowo) szuka m.in. odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jaki jest poziom aspiracji konsumpcyjnych badanych osób? Czy i w jakim zakresie oszczędzanie staje się zachowaniem wyznaczającym dążenia konsumpcyjne? Czy i w jakim zakresie w Polsce ma miejsce zróżnicowanie wyposażenia w dobra konsumpcyjne trwałego użytku między kategoriami społeczno-gospodarczymi? Jakie typy zachowań konsumpcyjnych są najczęściej spotykane wśród Polaków? (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. G. Światowy: Zachowanie konsumenckie. Wrocław 1994, s. 10.
 2. J. Szczepański: Zagadnienia konstruowania i realizacji modelu i wzorów konsumpcji socjalistycznej. W: Badania nad wzorami konsumpcji. Red. J. Szczepański. Wrocław 1977, s. 23.
 3. G. Antonides, F. van Raaij: Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa 2003, s. 23.
 4. G. Katona: Die Macht des Verbraucher. Düsseldorf/Wien 1962, s. 217.
 5. S. Gajewski: Zachowanie konsumenta a współczesny marketing. Łódź 1994, s. 104.
 6. J. Szczepański: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa 1981, s. 176.
 7. G. Wiswede: Grundlagen der Motivforschung. Motivation Und Verbraucherverhalten. München/Basel 1973, s. 23.
 8. F. Bylok: Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Częstochowa 2005, s. 327, 340-350.
 9. J. Woś: Popyt ludności wiejskiej na dobra konsumpcyjne nieżywnościowe. Warszawa 1971.
 10. Z. Kędzior: Gospodarstwa domowe - podmiot gospodarujący. "Monografie i Syntezy" 1992, nr 70.
 11. S. Kusińska: Preferencje konsumentów w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych podstawą segmentacji rynku. "Handel Wewnętrzny" 1976, nr 1.
 12. Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach polskiej gospodarki. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wrocław 1998, s. 207.
 13. H. Jastrzębska-Smolaga: W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse. Warszawa 2000.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu