BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Teresa (Uniwersytet Gdański)
Title
Nieruchomości w portfelach inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń w Polsce
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 61-77, rys., tab.
Keyword
Nieruchomości, Portfel inwestycyjny, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia na życie, Struktura inwestycji
Real estate, Investment portfolio, Insurances, Life insurance, Structure of the investment
Abstract
Zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do inwestowania powierzonych środków finansowych w taki sposób, aby uwzględniając rodzaj i strukturę prowadzonych ubezpieczeń osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa i rentowności lokat przy jednoczesnym zachowaniu ich płynności. W tym celu zakłady ubezpieczeń poszukują takich form inwestowania, które pozwolą na dywersyfikację ryzyka portfela. (...) Celem opracowania jest analiza aktywności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeniowych na rynku nieruchomości w Polsce w latach 2000-2004. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. H.A. Shawky, R. Kuenzel, A.D. Mikhail: International Portfolio Diversification: a Synthesis and up Update. "Journal of International Financial Markets, Institutions & Money" 1997, No. 7.
  2. H.B. Mayo: Wstęp do inwestowania. Liber, Warszawa 1997, s. 706-707.
  3. E. Kucharska-Stasiak: Inwestowanie w nieruchomości. Instytut Nieruchomości Valor, Warszawa 1999, s. 203.
  4. E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość a rynek. PWN, Warszawa 1997, s. 35.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu