BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malec Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Rynek nieruchomości - wybrane determinanty rozwoju
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 78-90, tab.
Keyword
Rynek nieruchomości, Rozwój, Badanie rynku
Real estate market, Development, Market research
Abstract
Najważniejszą przesłanką prawidłowego funkcjonowania rynku jest prawo do nieograniczonego wyboru kontrahenta oraz do prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. (...) Celem niniejszego opracowania jest wyodrębnienie podsystemu rynku nieruchomości oraz identyfikacja jego charakterystycznych cech oraz determinant. Podsystemami, wyróżnianymi przy klasyfikacji rynku za pomocą teorii systemów są podsystemy:
  • podmiotowy,
  • przedmiotowy,
  • przestrzenny.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn i T. Kramer. PWE, Warszawa 1998, s. 216.
  2. Zachowania podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999, s. 154.
  3. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 153-154, 176-177.
  4. R. Głowacki, J. Kramer, L. Zabiński: Analiza rynku. PWE, Warszawa 1981, s. 188.
  5. M. Sochacki: Budowanie w krajach Unii Europejskiej. Polityka Agencja Badawcza Budownictwa, Warszawa 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu