BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ostrów Grabowski - szansą aktywizacji przeładunku kontenerów w zespole portów morskich Szczecin i Świnoujście
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 106-126, tab.
Keyword
Porty morskie, Finansowanie infrastruktury portowej, Infrastruktura techniczna portów
Seaports, Financing of port infrastructure, Ports technical infrastructure
Company
Port Szczecin-Świnoujście
Country
Ostrów Grabowski
Abstract
W opracowaniu przedstawiono projekt "Budowa infrastruktury portowej dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie", którego celem było przygotowanie terenu oraz budowa infrastruktury pod lokalizację bazy przeładunkowo-składowej drobnicy zjednostkowanej w porcie w Szczecinie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide01_en.pdf. Podręcznik zastąpił dotychczasowy Guide to Cost Benefit Analysis of Major Projects z 1997 roku.
  2. B. Marska: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury portowej dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Szczecin, 2003.
  3. J. Jastrzębska: Tymczasowe zamknięcie negocjacji z UE w obszarze polityki transportowej. "Przegląd Komunikacyjny" 2002, nr 7/8.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu