BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubik Bogumił M. (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zarządzanie dużymi projektami inwestycyjnymi w małych przedsiębiorstwach
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 211-221, rys., tab.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie projektem, Inwestycje przedsiębiorstw, Dotacje
Small business, Project management, Enterprises investments, Subsidies
Abstract
Podstawowym problemem związanym z projektami inwestycyjnymi jest jego umiejętne organizowanie w procesie inwestycyjnym. W opracowaniu omówiono na przykładzie Przedsiębiorstwa X problemy z zarządzaniem dużymi projektami w małych przedsiębiorstwach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. H. Gawron: Inwestycje. W: Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Red. B. Piasecki. PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 542.
 2. H. Walica: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 1999.
 3. A. Szóstek: Strategia inwestycyjna a podejmowanie przedsięwzięć rozwojowych. Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowe, ryzyko. Red. K. Dziworska i E. Ostrowska. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 4. M.T. Wilczek: Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym. AE, Katowice 2004, s. 56 i dalsze.
 5. Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania europejskie. Red. M. Strużycki. Difin, Warszawa 2002.
 6. O. Lisowski: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Politechnika Poznańska 1998.
 7. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport na lata 1995-1996. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1997, s. 14-15.
 8. J.K. Solarz: Niepowodzenia w biznesie. Poltext, Warszawa 1991, s. 20.
 9. E. Kulwicki: Optymalizacja działalności przedsiębiorstw w warunkach ryzyka. Zeszyty Naukowe. Politechnika Krakowska. Kraków 1997, nr 2, s. 5.
 10. M. Dziura: Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe. AE, Kraków 1995, nr 451, s. 31 i dalsze.
 11. A. Soczyniec, Z. Worzyński: Finanse w mojej firmie. Epsillond, Kraków 1995, s. 336.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu