BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosłon Jolanta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Rola instrumentów w zarządzaniu inwestycjami w przedsiębiorstwach Północno-Wschodniej Polski (wyniki badań ankietowych)
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 268-280, tab.
Keyword
Zarządzanie inwestycjami, Inwestycje przedsiębiorstw, Inwestycje rzeczowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Management of investments, Enterprises investments, Real investments, Small business
Country
Polska Północno-Wschodnia
North-East Poland
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano fragment badań empirycznych prowadzonych przez Zakład Ekonomiki Inwestycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wyniki badań przedstawione w niniejszym opracowaniu uzyskano w 2003 roku drogą pilotażu ankietowego. Badaniami objęto 60 podmiotów gospodarczych, które spełniały kryteria małych i średnich przedsiębiorstw. (...) W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia wybranych instrumentów ekonomiczno-finansowych w zarządzaniu inwestycjami w przedsiębiorstwach z Warmii i Mazur. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Założenia polityki i rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw na lata 1998-2001. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1998.
  2. W. Olkowska: Zarządzanie inwestycjami rzeczowymi w przedsiębiorstwach północno-wschodniej Polski. Przedsiębiorstwo i region zjednoczonej Europy. Akademia Świętokrzyska, Kielce 2004, s. 660.
  3. L. Sadkowski: Coraz większe wymagania. Dodatek do "Bank" 2002, nr 3(114), s. 38.
  4. W. Olkowska, J. Rosłon: Motywy i bariery inwestowania w małych i średnich przedsiębiorstwach północno-wschodniej Polski. Zagadnienia Ekonomiczne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004, nr 1, s. 44.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu