BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostkowska-Drzewicka Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Title
Koniunktura w budownictwie jako czynnik rozwoju rynku deweloperskiego
The Business Cycle in Construction Industry as a Factor of Progress of Real Estate Development Market
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 192, s. 203-215, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Cykl koniunkturalny, Budownictwo, Rynek nieruchomości, Nieruchomości, Rozwój, Przedsiębiorstwo deweloperskie
Business cycles, Construction sector, Real estate market, Real estate, Development, Development company
Note
streszcz., summ.
Country
Trójmiasto
TriCity
Abstract
Koniunktura w budownictwie wywiera istotny wpływ na rozwój działalności deweloperskiej. Autorka zastanawia się nad metodami badania koniunktury w budownictwie. Następnie na przykładzie działalności firm deweloperskich w Trójmieście zastanawia się, w jaki sposób ogólna koniunktura w budownictwie miała wpływ na aktywność firm deweloperskich w tym rejonie. (abstrakt oryginalny)

The construction industry is an immediate environment of the real estate development market. It means that the business cycle in the construction industry is the basic determinant of progress of real estate development market. Therefore, changes in the construction sector have crucial meaning for the progress of real estate development market. They are reflected in indices of construction and assembly production realized on the basis of the contract system, the value of stock exchange quotation of development and construction companies and dwellings for which permits were issued plus dwellings in which construction has begun. The aim of this article is to identify dependencies on business conditions in the construction industry and activity on the real estate development market. Due to the local character of development market, its progress has been studied on the example of Tricity. The indicators of the business cycles published by Central Statistical Office have been used to determine the business tendency in the construction industry. The measurement of progress of real estate development market has been based on the analysis of: number of development companies which have begun the business in Tricity, the prices and number of dwellings completed by development companies. The period of research is from 1994 to 2010. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gostkowska-Drzewicka, M., 2010, Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995-2007, Barometr Regionalny, analizy i prognozy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, nr 1(19).
 2. Główny Urząd Statystyczny 2010, Budownictwo - wyniki działalności w 2009 roku [online], http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2798_PLK_HTML.htm [dostęp: 19.8.2010].
 3. Główny Urząd Statystyczny 2010, Koniunktura w budownictwie [online], www.stat.gov.pl [dostęp: 25.08.2010].
 4. Główny Urząd Statystyczny 2010, Bank Danych Regionalnych [online], www.stat.gov.pl [dostęp: 30.08.2010].
 5. Kan, K., Kwong, S.K.S., Leong, C.K.Y., 2004, The Dynamics and Vvolatility of Commercial and Residential Property Prices: Theory and Evidence, Journal of Regional Science, vol. 44, no. 1.
 6. Kucharska-Stasiak, E. (red.), 2004, Zachodnie rynki nieruchomości, Twigger, Warszawa.
 7. Malpezzi, S., Wachter, S., 2005, The Role of Speculation in Real Estate Cycles, Journal of Real Estate Literature, vol. 13, no. 2.
 8. Mały rocznik statystyczny 2000, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 9. Mały rocznik statystyczny 2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 10. Mały rocznik statystyczny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. NBP 2009, Raport: Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 12. Porter, M.E., 1992, Strategia konkurencji, metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 13. RedNet Consulting, Raporty kwartalne: Sytuacja na rynku mieszkaniowym z lat 2003-2004.
 14. RedNet Consulting, Raporty miesięczne: Sytuacja na rynku mieszkaniowym z lat 2005-2010.
 15. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. Rottke, N., Wernecke, M., Schwarz, A.L., 2003, Real Estate Cycles in Germany - Causes, Empirical Analysis and Recommendations for the Management Decision Process, Journal of Real Estate Literature, vol. 11, no. 3.
 17. Wielgo, M., Bojarski, L., 2007, Raport o cenach mieszkań, Gazeta Wyborcza Dom, 26 września.
 18. www.commerce.gov [dostęp: 6.02.2009].
 19. www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/portfele/wigdeh_pl.html [dostęp: 25.08.2010].
 20. www.gpw.pl [dostęp: 25.08.2010; 30.08.2010].
 21. www.mf.gov.pl [dostęp: 20.09.2010; 30.08.2010].
 22. www.stat.gov.pl/gus/5840-2798_PLK_HTML.htm [dostęp: 30.08.2010].
 23. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
 24. Zagoździńska, I. (red.), 2007, Badanie koniunktury gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 25. Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne, II kwartał 2008 r., 2008, Sekocenbud, Zeszyt 36/2008(1037), Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o. o., Warszawa.
 26. Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne, I półrocze 2006 r., 2006, Sekocenbud, Zeszyt 22/2006(970), Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o. o., Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu