BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Anioł Włodzimierz
Title
Rozterki Peera Gynta : introwertyczno-ekstrawertyczne podłoże polityki zagranicznej Norwegii
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2009, nr 3, s. 57-78
Keyword
Stosunki międzynarodowe, Polityka zagraniczna, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Globalizacja
International relations, Foreign policy, Economic and political integration of Europe, Globalization
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Norwegia
Norway
Abstract
Dzieje Norwegii były w przemożnym stopniu kształtowane przez wydarzenia polityczne i dyplomatyczne zachodzące w jej bliższym lub dalszym otoczeniu, czego dowodem są chociażby przełomowe dla Norwegów lata: 1814 (przejście pod panowanie Szwecji, po kilku stuleciach zwierzchnictwa duńskiego i krótkim epizodzie nieudanego wybicia się na niepodległość), 1905 (odzyskanie suwerenności), 1940-1945 (okupacja niemiecka). Kraj ten był znacznie częściej uczestnikiem (przedmiotem) niż inicjatorem (podmiotem) zmian historycznych w swoim regionie. Stąd bierze się głęboko zakorzeniony i wciąż żywotny sceptycyzm wobec daleko posuniętych zobowiązań do udziału w zaawansowanych formach integracji międzynarodowej, zwłaszcza jeśli mają one przybierać postać "unii", niekoniecznie dobrze pamiętanej z przeszłych związków ze skandynawskimi sąsiadami. Chęć zachowania raczej anachronicznie pojmowanej niezależności, obawy przed obcą dominacją podtrzymują zatem introwertyczną orientację w norweskiej polityce zagranicznej. Jednocześnie położenie geograficzne i warunki naturalne skłaniają do orientacji ekstrawertycznej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anioł W., 1997, Norwegia: Brzydkie słowo Unia, "Polityka", nr 38.
 2. Anioł W., 2005, Północnym szlakiem. Kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju, "Problemy Polityki Społecznej", t. 8.
 3. Anioł W., 2007, Wikingowie katastrofy się nie boją, "Tygodnik Powszechny", nr 16.
 4. Anioł W., 2009, Problemy migracji zarobkowych do Norwegii, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 5. Edvardsen T., Hagvet B. red., Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, Warszawa 1994.
 6. Egeland J., Impotent Superpower - Potent Small State, Oslo 1988.
 7. Eide E.B., Small Country, Big World [w:] Norway. A Portrait a Nation, Bull T., Norvik H. red., Lysaker 2004, s. 169.
 8. Emmerson M., Navigating by the Stars. Norway, the European Economic Area and the European Union, CEPS, Brussels 2002, s. II.
 9. Hansen Bundt K., Norwegia mówi "Nie!". Źródła sprzeciwu wobec członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2000, s. 5.
 10. Heiberg red., Unionens oploesning 1905, Kristiania 1906, s. 715-716.
 11. Heidar K., Norway. Elites on Trial, Boulder 2001, s. 166.
 12. Katzenstein P.J., Small States in World Markets. Industrial Policy in Europe, London 1985.
 13. Koht H., Fredstanken i Noregs-sogo: Noreg i den samfolkelege rettsvoksteren, Oslo 1906.
 14. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Warszawa 2008.
 15. Nye J.S., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007, s. 25.
 16. Riste O., Norway's Foreign Relations - A History, Oslo 2001, s. 10 i n.
 17. Rodrik D., Trade, Social Insurance and the Limits to Globalization, Cambridge 1997.
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu