BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Title
Ocena wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 643-650, rys., tab.,
Keyword
Outsourcing, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Konkurencyjność
Outsourcing, Enterprise management, Competitiveness
Country
Region łódzki
Abstract
Outsourcing stanowi strategiczne narzędzie biznesowe, które pomaga zarządzać przedsiębiorstwem i umożliwia mu szybszy wzrost. Olbrzymia popularność outsourcingu zarówno wśród firm zachodnich, jak i polskich świadczy o jego efektywności. Celem artykułu jest przedstawienie cech outsourcingu oraz analiza i ocena wybranych aspektów jego zastosowania na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 210; M.F. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 12.
  2. M. Trocki, Outsourcing, PWE, Warszawa 2001, s. 13.
  3. M. Pańkowska, Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998, s. 14.
  4. J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 302.
  5. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009, s. 27.
  6. R.Kozłowski, M. Matejun, Obszary wydzieleń w ramach outsourcingu kontraktowego w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, w: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, red. J. Lewandowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 159.
  7. J. Binda, Outsourcing - wykorzystanie szans, realizacja zysków, WiPP, Łódź 2003, s. 10; C.L. Gay, Outsourcing strategiczny. Koncepcje, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 14-15.
  8. Por. J. Binda, Outsourcing - wykorzystanie szans, s. 13; M. Trocki, Outsourcing, s. 51-53; W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Metody projektowania, s. 211.
  9. A. Nalepka, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 1998, s. 140.
  10. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje, s. 34.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu