BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Hubert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Próba wzbogacenia kluczowych pojęć istotnych dla zarządzania strategicznego
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 630-636, rys., tab.,
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Plan strategiczny, Strategia zarządzania
Strategic management, Strategic plan, Management strategy
Abstract
Idea pracy zasadza się na przekonaniu, że pojęcia mają istotne walory instrumentalne. Wielowątkowość i eklektyzm nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania strategicznego, domagają się powrotu do źródeł, w tym do pojęć. Uzgodnienie tych ostatnich jest fundamentem dyskursu naukowego i praktyki zarządzania. Autor artykułu rozważa relacje pojęć ważnych dla zarządzania strategicznego, wywodząc, że strategia to: 1) nie tylko zarządzanie strategiczne i 2) nie tylko plan strategiczny. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, wyd. 4, PWN, Warszawa 1972, s. 106.
  2. W sprawie struktury działań, funkcji zarządzania oraz nadwyżki energetycznej zob. H. Witczak, Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. H. Witczak, Nauka o zarządzaniu a nauka o ekonomii, "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 3, s. 31-42.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu