BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bachnik Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kulturowo-etyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu
Corporate Social Responsibility from Ethical and Cultural Perspective
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 66-74, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Keyword
Etyka, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kultura
Ethics, Corporate Social Responsibility (CSR), Culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono temat motywów podejmowania inicjatyw z zakresu CSR. Autorka wychodzi z założenia, że zgłębienie motywacji i poznanie źródeł pewnych zakorzenionych przekonań w sferze kulturowo-etycznej może przyczynić się do upowszechnienia tego rodzaju aktywności firm. Na tle procesu rozwoju koncepcji CSR, zaproponowanego przez Wayne'a Vissera, toczy rozważania o kryteriach dokonywania etycznej oceny biznesu (podpierając się tezami Jana Hartmana), a także uwypukla rolę przywódców firm w upowszechnianiu pożądanych zachowań. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the motives why enterprises implement CSR initiatives. As a starting point it suggests that understanding the sources of some deeply rooted values and beliefs, that are attributed to one's culture or ethics, may result in more companies taking up such projects. The paper briefly describes the development process of CSR idea, authored by Wayne Visser, considers the criteria we can use to evaluate business ethics (derived from Jan Hartman), and emphasizes the role of leaders who may boost preferred behavior among their followers and employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Badaracco J.L., Nie jest nam potrzebny kolejny bohater, "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2008.
  2. Drayton B., Budinich V., Nowy sojusz na rzecz globalnych zmian, "Harvard Business Review Polska", luty 2011.
  3. Fournier S., Lee L., Sprawdzone sposoby budowania społeczności wokół marki, "Harvard Business Review Polska", kwiecień 2011.
  4. Hartman J., Między jasnymi wyborami a różnymi odcieniami szarości, "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2011.
  5. Kane G.C., Fichman R.G., Gallaugher J., Glaser J., Budowanie społeczności, "Harvard Business Review Polska", grudzień 2009-styczeń 2010.
  6. Kotter J.P., Kehoe J., How to save good ideas, "Harvard Business Review", październik 2010.
  7. Nayar V., A Maverick CEO explains how he persuaded his team to leap into the future, "Harvard Business Review", czerwiec 2010.
  8. Visser W., The age of responsibility: CSR 2.0 and the new DNA of business, "Journal of Business Systems, Governance and Ethics" 2010, Vol. 5, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu