BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyplik Piotr (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Adamczak Michał (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Zastosowanie narzędzi opartych na technologii Web 2.0 do implementacji wiedzy i umiejętności logistycznych - case study
Using Tools Based on Web 2.0 Technology to Implement the Knowledge and Skills in Logistics on the Market Economy - a Case Study
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 192-202, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Web 2.0, Zdalne nauczanie, Szkolenia, Studium przypadku
Web 2.0, e-learning, Training, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania technologii Web 2.0 do szkolenia i rozwoju kompetencji kadr logistycznych na przykładzie platformy LOGISTICTUBE. Multimedialny serwis, którego użytkownicy nie tylko generują popyt na usługi szkoleniowe, ale sami tworzą materiały treningowe, staje się odpowiedzią na wymagania stawiane przed współczesną branżą szkoleniową. Pracownicy potrzebują w krótkim okresie czasu precyzyjnych informacji pozwalających nabyć im nowe umiejętności. Ich dostępność w powiązaniu ze zbiorem dobrych praktyk odpowiada oczekiwaniom kierowanym wobec instytucji szkoleniowych. (abstrakt oryginalny)

The authors present the concept of using Web 2.0 technology to develop the knowledge and skills of logistics staff. Today's situation on the global markets requires companies to gain skills to be used with short-term opportunities. Short-term opportunities necessitates that information and knowledge are available on a "just-in-time" basis. The internet gives such a possibility. An additional functionality of the Internet is the ability to edit the content by users. Tools functioning as Web 2.0 give the possibility not only to retrieve information but also to create it. An innovative web-based platform giving a community of people interested in logistics, not only general knowledge but also information from specific case studies. This is really important in the context of the challenges faced by logistics companies functioning in a market economy. Knowledge learned from web-based platforms can be regarded as "outsourcing" of training and consultancy. The main advantage of a web-based platform is the full availability and possibility to choose the content tailored to current needs. Gaining open platform skills may be in the future build a competitive advantage for companies which use it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ahrend G., Diamond F., Webber P.G., (2010), Virtual Coaching: Using Technology to Boost Performance, "Chief Learning Officer", Vol. 9(7).
 2. Alexander B., (2006), Web 2.0: A New Wave of Innovation for Teaching and Learning?, "EDUCAUSE Review", March/April.
 3. Berdowska A., (2010), Koncepcja Web 3.0 w e-learningu a zarządzanie jakością na uczelni wyższej, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 4. Cunningham W., Leuf B., (2001), The Wiki Way. Quick Collaboration on the Web, Addison-Wesley, Boston, MA.
 5. Hyla M., (2007), Przewodnik po e-learningu, ABC Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 6. Karakas F., (2009), Welcome to World 2.0; New Digital Ecosystem, "Journal of Business Strategy", Vol. 30, No. 4.
 7. Moskaliuk J., Kimmerle J., (2009), Using Wikis for Organizational Learning: Functional and Psycho-Social Principles, "Development and Learning in Organizations", Vol. 23, No. 4.
 8. Musser J., O'Reilly T., (2006), O'Reilly Radar: Web 2.0 Principles and Best Practices, O'Reilly Media, Inc., Sebastopol.
 9. Tapscott D., Williams A.D., (2006), Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin Books Ltd, London.
 10. Wodecki A., (2010), E-learning wobec trendów demograficznych w Polsce i na świecie, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 11. Tapscott D., Wikinomics 101, (2007), CIO, April, [on-line], http://cio.cxo.pl/news/322127/Wikinomics.101.html, [17.12.2010].
 12. Technology premier: Web: 2.0, (2008), Blue Coat, [on-line], www.bluecoat.com, [21.12.2010].
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu