BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wpływ elastyczności zatrudnienia na zaangażowanie pracowników - perspektywa pracodawcy
The Influence of Flexible Employment on the Commitment of Workers - the Employer Perspective
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 161-170, tab., bibliogr. 8 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Elastyczność zatrudnienia, Postawy pracowników, Badania ankietowe, Zaangażowanie pracowników
Flexible employment, Employee conducts, Questionnaire survey, Employees' engagement
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych, których celem była diagnoza wpływu elastyczności zatrudnienia na zaangażowanie pracowników. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można stwierdzić, że w badanych organizacjach zaangażowanie pracowników zatrudnionych w ramach form elastycznych jest tak samo ważne, jak zaangażowanie pracowników stałych. Równocześnie respondenci dostrzegają dodatni związek między okresem świadczenia pracy na rzecz danej organizacji a zaangażowaniem, a także przypisują różny poziom zaangażowania pracownikom świadczącym usługę pracy w ramach poszczególnych form. (abstrakt oryginalny)

This article is about commitment of flexible workers. It is based on our own questionnaire investigation. The research took place in February and March 2011. It was carried out among 36 organizations which function in the area of the Silesia voivodeship. Four hypothesis were verified. First: "workers doing work within flexible forms of employment show smaller commitment then stable workers"; second: "organizations tie the a smaller weight to the commitment of flexible workers than stable workers"; third: "the form of employment exerts the influence on the level of the workers commitment"; fourth: "employment stability is the important factor supporting the commitment of the workers". On the basis of the answers collected, we can affirm that at the studied organizations flexible workers commitment is as important as stable workers commitment. Respondents perceive the positive relationship between the period of work and the commitment level, and also attribute the various level of commitment to the different elastic forms of employment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydanie II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Griffin R.W., (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie II, zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Juchnowicz M., (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje. Kontrowersje. Aplikacje, PWE, Warszawa.
  4. Król M., (2007), Ekonomiczne ujęcie zatrudnienia tymczasowego, [w:] Dobrowolska M. (red.), Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkcjonowania pracownika w warunkach zatrudnienia tymczasowego. Podręcznik, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
  5. Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa.
  6. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).
  7. Wojtczuk-Turek A., (2009), Organizacyjne uwarunkowania zaangażowania, [w:] Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
  8. Zbiegień-Maciąg L., (2005), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu