BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowogródzka Teresa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Szarek Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wpływ wprowadzenia controllingu w przedsiębiorstwie na rentowność produkcji
Influence of Introducing Controlling in a Company on the Profitability of Production
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 85-94, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Controlling, Rentowność produkcji, Efektywność produkcji, Wskaźniki ekonomiczne
Controlling, Profitability of production, Production effectiveness, Economic indicators
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zbadano efektywność wprowadzonych rozwiązań controllingowych w przedsiębiorstwie na podstawie analizy przypadku. Stwierdzono, że wprowadzenie i unowocześnianie systemu wspomagającego zarządzanie nie miało wpływu na poprawę efektywności gospodarowania, która była kształtowana przez czynniki zewnętrzne. (abstrakt oryginalny)

The efficiency of introduced controlling solutions was examined in the work in the enterprise on the basis of the analysis of the case. It was affirmed, it did not have the influence on the improvement of profitability from introduction and modernizing the system helping the management. One can not exclude that the introduction of this system did not have the positive influence on the efficiency of functioning the organization on this basis. As that rentability is shaped by external, necessary factors the position of the larger pressure seems on the development of the techniques which will be of service the analysis of the closer and farther surroundings of the enterprise. To lead this to the identifying coming into being areas of the risk maybe and prevention unfavourable tendencies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chałastra M., (2004), Jak przeprowadzać audyt systemu controllingu. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, INFOR, nr 4.
 2. Dłubak M., (2002), Między indywidualnym a uniwersalnym sposobem pojmowania controllingu, czyli o percepcji wśród osób wdrażających controlling. Controlling Marketingu, Częstochowa, nr 4.
 3. Garbusiewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., (1998), Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Knop W., Sawicki K., (1995), Controlling a rachunkowość. Rachunkowość, nr 3.
 5. Kołodko G.W., (2010), Wędrujący świat. Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 6. Kożuch B., (1997), Kontrola, [w:] B. Kożuch (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. UwB, Białystok.
 7. Marciniak S., (2001), Controlling. Filozofia, projektowanie, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 8. Pełka B., (1996), Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzm. Orgmasz, Warszawa.
 9. Penc J., (1997), Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. AW Placet, Warszawa.
 10. Rymarczyk J., (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 11. Szarek S., Niewęgłowski M., (2008), Czynniki wpływające na efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu. Zeszyty Naukowe SERiA, t. X, z. 3.
 12. Vollmuth H.J., (2000), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, podstawy budowy systemu controllingu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 13. Skrzyniarz P., Warunki konieczne zastosowania narzędzi controllera. Ośrodek doradztwa i Treningu Kierowniczego, www.columb-controling.com, [2003.11.12].
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu