BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tworek Piotr (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Podział ryzyka w procesie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w świetle badań ankietowych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 385-390, rys.
Keyword
Inwestycje, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje budowlane, Badania ankietowe
Investment, Investment risk, Construction investments, Questionnaire survey
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki z zakresu alokacji ryzyka w procesie realizacji inwestycji budowlanych między głównymi uczestnikami przedsięwzięć inwestycyjnych. W szczególności zaprezentowano w nim wyniki sondażowe badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego z terenu województwa śląskiego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Ziach. Rynek ubezpieczeń budowlano-montażowych w Polsce. "Materiały Budowlane" 1999, nr 11, s. 96.
  2. Z. Kowalczyk: Podział i przenoszenie ryzyka w umowach budowlanych. "Inżynieria i Budownictwo" 2001, nr 6, s. 360.
  3. A. Kosecki, A. Madyda: Alokacja ryzyka w umowach o roboty budowlane. W: Ekonomia w inżynierii procesów budowlanych. Konferencja naukowa. Lublin-Kazimierz Dolny, 21-24 maja 1998. Politechnika Lubelska, Lublin 1998, s. 196.
  4. http://www.fidic.org.
  5. M. Rdłutowski: Ogólna charakterystyka warunków kontraktu FIDIC. W: Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych dla kontraktów realizowanych według warunków FIDIC. VIII Konferencja Częstochowska. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych, WACETOB Sp. z o.o, Częstochowa 2003, s. 50.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu