BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konowalczuk Jan (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant), Ramian Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 458-477, rys., tab.
Keyword
Proces inwestycyjny, Rynek nieruchomości, Decyzje inwestycyjne
Investment process, Real estate market, Investment decisions
Abstract
Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu jest proces inwestycyjny na rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem etapów identyfikacji i definiowania inwestycji nieruchomościowej i jej klasyfikowania, które poprzedzają właściwą analizę inwestycji nieruchomościowej. Zilustrowano także różnice w analizie i ocenie inwestycji w zależności od celu inwestycji, inwestowania i rodzaju nieruchomości. Zagadnienia podejmowane w opracowaniu ograniczono do inwestycji rzeczowych (bezpośrednich).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. P. King: Is the Emphasis of Capital Budgeting Misplaced? "Journal of Business Finance and Accounting" 1975, nr 2, s. 39-46.
 2. R. Pike, B. Neale: Corporate Finance and Investment. Decisions and Strategies. Prentice Hall, Europe 1999, s. 194.
 3. E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel: Ile jest warta nieruchomość. Poltext, Warszawa 2004, s. 48.
 4. Inwestowanie w nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Instytut nieruchomości VALOR, Łódź 1999, s. 143.
 5. A. Drabniak: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w oceanie projektów publicznych. AE, Katowice 2002.
 6. A.E. Boardman, D.H. Greenberg, A.R. Vining, D.L. Weimer: Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practise. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 7. E. Gniewek: Prawo rzeczowe. C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 56.
 8. E. Kucharska-Stasiak: Wybrane problemy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. W: Bariery rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Red. E. Kucharska-Stasiak. UŁ, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Łódź 2001, s. 42.
 9. H. de Soto: Tajemnica kapitału. Wydawnictwo FijoRR Publishing, Warszawa 2002, s. 78.
 10. O. Williamson: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 37.
 11. Y. Barzel: Economic Analysis of Property Rights, Political Economy of Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 1990, za T. Gruszecki: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 145.
 12. A. Helin: Ustawa o rachunkowości, komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 45.
 13. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001. International Accounting Standards Board, London 2001, s. 1152.
 14. Europejskie standardy Wyceny 2000. PFSRAM, Warszawa 2001, s. 87.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu