BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczuk-Kochańska Magdalena (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku)
Title
Rola klastrów gospodarczych w budowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu
The Role of Regional Clusters in Building an Innovation Culture for Business and the Region
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 47-54, bibliogr. 29 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Klastry, Kultura, Innowacyjność, Innowacyjność regionu, Innowacyjność przedsiębiorstw
Business cluster, Culture, Innovative character, Regional innovation, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Country
Regin Øresund
Abstract
Opracowanie ukazuje rolę klastrów gospodarczych w procesie tworzenia kultury innowacyjności. Wskazane zostały zalety klastrów jako miejsca sprzyjającego prowadzeniu działalności innowacyjnej. Przedstawiono również przykład regionu Øresund jako lokalizacji o bardzo silnej kulturze innowacyjności w Europie. (abstrakt oryginalny)

The low level of innovativeness in the Polish economy in comparison to other countries can even be considered as a permanent feature. Looking at the factors that affect this state of affairs it seems particularly significant that these factors point to a lack of adequate mechanisms for innovation, manifested in a very limited co-operation between science and the business sector. In this context, the importance of gaining knowledge transfer, which is considered one of the most important sources of competitive advantage for businesses. Sharing the knowledge requires creating the right conditions and above all contributes to the relevant regional culture. The effects of the existence of innovation culture can be seen in a higher level of entrepreneurship in the region, and in the process of learning and knowledge creation by regional entities. in particular the role of economic clusters in stimulating innovation of enterprises belonging to them is important. The aim of this study is to show the characteristics of economic clusters, which foster the creation of a specific climate of innovation in the region. In addition to theoretical solutions to this issue, an example of the food cluster is shown and its features that promote innovation in enterprises. Presented is an example of the development of an innovative company from this regional cluster. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czakon W., (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 2. Enkel E., Back A., von Krogh G., (2007), Knowledge Networks for Business Growth, Springer, Berlin, Haidelberg.
 3. Etzkowitz H., (2005), Making Science Cities: The "Triple Helix" of Regional Growth and Renewal, Science Cities National Workshop, York, England, 23 September.
 4. Etzkowitz H., Leydesdorff L., (1995), The Triple Helix - University - Industry - Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, "EASST Review", No. 14.
 5. Jewtuchowicz A., (2000), Innowacje i organizacja transferu technologii jako elementy konkurencyjności regionu, [w:] Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencji regionów, Wydawnictwo A.E. im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Jewtuchowicz A., (2006), Globalne uwarunkowania rozwoju regionalnego, [w:] Jewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Jewtuchowicz A., Pietrzyk I., (2003), Rozwój terytorialny - teoria a polska rzeczywistość (przykład regionu łódzkiego), [w:] Klasik A. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, Biuletyn KPZK, Zeszyt 208, PAN, Warszawa.
 8. Kanter R.M., (1997), On the Frontiers of Management, "Harvard Business School Press", Boston.
 9. Kanter R.M., (1995), World Class, Simon & Schuster, New York.
 10. Matusiak K.B., (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa.
 11. Metcalfe A.S., (2005), Towards a Theory of Intermediating Organizations: Agency between the Academy, Industry and Government, Triple Helix 5 Conference, Turin, Italy, 18-20 May.
 12. Meyer-Stamer J., (1996), Konkurencyjność systemowa, "Gospodarka Narodowa", nr 3 (69).
 13. Nielsen K., (2000), Social Capital and Systemic Competitiveness, "Research Paper" No. 2, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter, Roskilde 2000.
 14. Pomykalski A., (2009), Zarządzanie sieciowe a innowacyjność organizacji, [w:] Piasecki B., Kubiak K. (red.), Partnerstwo dla innowacji, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2009.
 15. Porter M.E., (2001), Grona a konkurencja, [w:] Porter, M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 16. Rosenfeld S.A., (2002), Creating Smart Systems. A Guide to Cluster Strategies in Less Favored Regions, A Report, European Union-Regional Innovation Strategies, Regional Technology Strategies, Carrboro, North Carolina.
 17. Sosnowska A., Łobejko S., (2007), Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 18. Stachowicz J., Kordel P., (2005), Kapitał społeczny, przywództwo a przedsiębiorczy rozwój regionu: konceptualizacja modelu badawczego, [w:] Pacholski L.M., Trzcieliński S. (red.), Przedsiębiorstwo konkurencyjne, Instytut Inżynierii Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 19. The food cluster in the Øresund region, (2006), EMCC case studies, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, European Monitoring Center on Change, Dublin.
 20. Verloop J., (2004), Insight in Innovation, Elsevier/Shell Global Solutions, 2004, [za:] Wissema J.G., Technostarterzy - dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005.
 21. Wijnhoven F., (2001) Acquiring Organizational Learning Norms. A Contingency Approach for Understanding Deutero Learning, "Management Learning" Vol. 32, No. 2.
 22. Zapewnianie sprzyjającego otoczenia dla przedsiębiorstw z regionu Morza Bałtyckiego: Danuta Hübner uczestnikiem szczytu Bałtyckiego Forum Rozwoju, IP/08/1839 Bruksela, dnia 28 listopada 2008.
 23. Achrem T., Wzrost ciśnienia przy cieśninie, http://iker.org.pl/127,%5BMetropolia%5D-Wzrost-cisnienia-przy-ciesninie.html, [30.05.2010].
 24. Dziwisz D., Öresund - europejska dolina krzemowa?, http://www.psz.pl/Dominika-Dziwisz-Oresund-europejska-dolina-krzemowa, [15.11.2010].
 25. Europejski sektor żywności: Stan obecny i przyszły. Innowacje w europejskim sektorze rolno-spożywczym, Food-MAC project, http://www.food-mac.com/Doc/Reports/FM3-Innovation_EU_report_PL_vl.pdf [20.05.2010].
 26. Gospodarka Danii, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kopenhadze, http://copenhagen.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,382,Gospodarka_Danii.html [10.11.2010].
 27. http://www.pomerania.net/download/EHK_Pomerania_Bericht_PL.pdf
 28. Podstawowe sektory gospodarki w Danii, Ministerstwo Gospodarki, http://www.eksporter.gov.pl/Informacja/Informacja.aspx?Id=20768 [10.11.2010].
 29. Probi AB, http://www.probi.se/en
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu