BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aniszewska Grażyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Społeczna odpowiedzialność organizacji według 100 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej
Corporate Social Responsibility According to 100 Largest Companies of Central And Eastern Europe
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 347-356, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Wartości w biznesie, Przedsiębiorstwo armatorskie
Social Responsibility, Values ​​in business, Ship-owner company
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
W krajach Europy Środkowo-Wschodniej pojęcie społecznej odpowiedzialności organizacji jest stosunkowo nowe. Czasy gospodarki centralnie planowanej nie sprzyjały wykreowaniu sposobu myślenia łączącego kwestie biznesowe i społeczne - ani po stronie konsumentów, ani po stronie biznesu. Wobec coraz głośniej artykułowanego postulatu traktowania CSR nie jako narzędzia PR (model ekonomiczny), lecz raczej jako elementu modelu wartości, warto przyjrzeć się działaniom liderów regionu w tym zakresie. Artykuł jest próbą pokazania podejścia do CSR 100 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej według raportu "Rzeczpospolitej" i Deloitte w zależności m.in. od branży, struktury udziałów, kraju pochodzenia organizacji, jej wielkości i sytuacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

In Central and Eastern European countries the concept of Corporate Social Responsibility is relatively new. For years the economic conditions did not encourage linking business and social issues - neither among consumers nor in business. The paper attempts to show the approach of 100 largest companies in Central and Eastern Europe to CSR, depending, among others, on the origin of the organization, its size and industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., Corporate social responsibility of top ten, "Corporate Social Responsibility Journal" 2010, Vol. 6.
 2. Berger I., Cunningham P., Drumwright M., Mainstreaming corporate social responsibility: developing markets of virtue, "California Management Review" 2007, Vol. 49.
 3. Bielak D., Bonini S., Oppenheim J., CEOs on strategy and social issues, "The McKinsey Quarterly", Web Exclusive, October 2007.
 4. Bonini S., Mendoga L., Oppenheim J., When social issues become strategic, "The McKinsey Quarterly" 2006, No. 2.
 5. Craig Smith N., Lenssen G. (red.), Odpowiedzialnoćc biznesu. Teoria i praktyka, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2009.
 6. Izak M., Duchowość w organizacji, [w:] M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. Największe firmy Europy Środkowo-Wschodniej. Europa 500. Dodatek do "Rzeczpospolitej", 9.09.2010.
 8. Nijhof A., Jeurissen R., The glass ceiling of corporate social responsibility. Consequences of a business case approach towards CSR, "International Journal of Sociology and Social Policy", 2010, Vol. 30.
 9. Porter M., Kramer M., Strategy & society, "Harvard Business Review", December 2006.
 10. Weber M., The business case for corporate social responsibility: a company level measurement approach for CSR, "European Management Journal" 2008, Vol. 26.
 11. Windsor D., Corporate social responsibility: three key approaches, "International Journal of Organizational Analysis" 2006, Vol. 9.
 12. Wrabec P., Ekościema, "Polityka" 2009, nr 28.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu