BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielarz Witold (Uniwersytet Warszawski), Szumski Oskar (Uniwersytet Warszawski)
Title
Analiza porównawcza serwisów internetowych wybranych hoteli w Polsce
Comparative Analysis of Selected Hotels Websitesi Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 32-42, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Keyword
Serwis internetowy, Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Handel elektroniczny
Website, Hotel industry, Hotel services, e-commerce
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem niniejszego opracowania jest charakterystyka internetowych usług hotelowych w Polsce i identyfikacja najlepszego zestawu typowych cech serwisów hotelowych. Po krótkim wprowadzeniu dokonano najpierw charakterystyki tego rynku i usług hotelowych oraz określono założenia prowadzonego badania. Następnie przeprowadzono wielostronne analizy serwisów hotelowych i wyciągnięto wnioski z przeprowadzonego badania. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this study is to characterize websites of selected hotels in Poland and to identify the best set of criteria of hotel services available by net. After a short introduction the characteristics of hotel services was made and the assumptions of the research were defined. Then multilateral analyses of the hotel websites were carried out and conclusions were drawn from the study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biernacka K. [2011], Rola Internetu w usługach hotelarskich, praca magisterska pod kierunkiem W. Chmielarza, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  2. Chmielarz W. [2007], Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
  3. Chmielarz W. [2008], On methods of Comparative Analysis of Internet Computer Shops' Websites, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 17, no. 3B, s. 62-66.
  4. Chmielarz W. [2010]. Koncepcja ekspertowego systemu oceny i selekcji witryn internetowych, [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, red. J. Gołuchowski, B. Filipczyk, Prace Naukowe UE w Katowicach, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s. 183-190.
  5. Evans J.R., King V.E [1999]. Business-to-business marketing and World Wide Web: Planning managing and assessing web sites, "Industrial Marketing Management", (28), s. 343-358.
  6. Selz D., Schubert P. [1997], Web assessment: A model for the evaluation and the assessment of successful electronic commerce applications, "Electronic Markets", 3(7), s. 46-48.
  7. Whiteley D. [2000], e-Commerce: strategies, technologies and applications, McGraw Hill, London.
  8. http://www.intur.com.pl/statystyka.htm, wrzesień 2011.
  9. http://www.intur.com.pl/inne/komunikat_roczny2010.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu