BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwiazda Aleksander (Politechnika Śląska)
Title
Analiza koncepcji czynników sprawczych kierowania oraz jej zastosowanie w praktyce
Analysis of the Conception of Causative Factors and its Practical Application
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 95-103, rys., bibliogr. 9 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Model 7-S McKinseya, Proces zarządzania, Górnictwo węgla kamiennego, Badania ankietowe
McKinsey 7S Model, Management process, Hard bituminous coal mining, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Diagnoza dysfunkcji procesu zarządzania jest jedną z istotnych kwestii badań nad tym procesem. Proponowane na gruncie nauk o zarządzaniu podejścia odnoszą się raczej do całego procesu gospodarowania. Dlatego też w niniejszym artykule zaproponowano koncepcję modelu czynników sprawczych, którą odnieść można do analizy procesu zarządzania. Nawiązuje ona do koncepcji modeli organizacji określanych jako 7S i 9S. (abstrakt oryginalny)

The diagnosis of the managerial process is one of the most important problems of investigations. Current literature approaches refer rather to the whole business process of the organization. This is why it has been proposed, in this paper, the conception of the model of causative factors. This model refers to the 7S and 9S models of organization. The proposed model of causative factors based on two simple models: the 3A model and the 3 environments model. The first one refers to the dysfunction of management to such elements like: actors of action, attributes of action and actions of actors. The 3 environments model divides the social space into three categories: shareholders, stakeholders and society. Linking these two models, it has been elaborated, is the complex model of causative factors. This complex model is a form of the scheme of elements that could be a reason for management process dysfunction. It allows us to investigate relations of different elements to the analyzed process of organization managing. Using this complex model practical investigations have been performed. The process of managing the reforms of the Polish hard coal mining industry have been analyzed. Results show that the main actors of the managing process are: The Ministry of Economy and trade unions. The most important factor of the management process dysfunctions are informal relations between stakeholders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gadowska K., (2002), Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  2. Gierszewska G., Romanowska M., (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Gouldner A., (1954), Patterns of Industrial Bureaucracy: A Case Study of Modern Factory Administration, The Free Press, Glencoe.
  4. Gwiazda A., (2009), Ocena sprawności zarządzania procesem reformowania górnictwa węgla kamiennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  5. Kotler Ph., Lee N., (2005), Corporate Social Responsibility. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, Wiley and Sons, Inc., New York.
  6. Magaziner I., Reich R., (1982), Minding America's Business, Vintage Books, New York.
  7. Pascale R., Athos A., (1981), The Art of Japanese Management, Penguin Books, London.
  8. Waterman R., Peters T., Phillips J.R., (1980), Structure is not Organization, "Business Horizons", Vol. 23, No. 3.
  9. Weber J., (1998), A Leader's Guide to Understanding Complex Organizations: An Expanded 7-S Perspective, Darden Bussiness Publications, Charlottesvile.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu