BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kunkowski Janusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wykorzystanie metod płatności w polskich sklepach internetowych
The Use of Payment Methods by Polish Online Shops
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 196-210, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Keyword
Sklepy internetowe, Elektroniczne płatności, Bankowość elektroniczna, Handel elektroniczny, Karty płatnicze, Metody płatności
Internet shopping, Electronic payments, E-banking, e-commerce, Payment cards, Methods of payment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie zakresu akceptacji i wykorzystania poszczególnych metod płatności w handlu internetowym w Polsce oraz zbadanie wpływu najważniejszych czynników decydujących o wykorzystaniu tych metod. Dokonano klasyfikacji oraz charakterystyki metod płatności stosowanych w handlu internetowym z punktu widzenia sprzedawców. Przedstawiono wyniki badania ankietowego, obejmującego 715 sklepów internetowych działających w Polsce. Wykazano, że w przypadku Polski utrzymuje się dominacja na rynku dwóch metod płatności: przelewu bankowego i płatności za pobraniem gotówki. Następnie dokonano analizy głównych przyczyn akceptowania metod płatności przez sklepy internetowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechnienia danej metody wśród klientów oraz sprzedawców. Wyniki wskazują na istnienie silnego efektu sieciowego na rynku internetowych usług płatniczych, którego wpływ dominuje nad pozostałymi uwarunkowaniami. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to determine the extent of acceptance and use of various methods of payment in Polish e-commerce, as well as to identify the most important factors determining the use of these methods. The classification and characteristics of the payment methods used in e-commerce from the merchants perspective are presented. The analysis was based on the results of the survey which included 715 online shops operating on the Polish market. It was demonstrated that two payment methods, bank transfer and cash on delivery, still dominate in Poland. An analysis of the main reasons for accepting payment methods by the online shops with particular emphasis on the prevalence of the given method among customers and merchants was also conducted. The results indicate the existence of strong network effect on the market of online payment services, whose influence dominates over other determinants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bolt W., Humphrey D. [2007], Payment Network Scale Economies, SEPA, and Cash Replacement, "Review of Network Economics", vol. 6, issue 4, s. 453-473.
 2. Global Consumer Attitudes Towards Online Shopping, ACNielsen, New York, October 2005, http://www2.acnielsen.com/news/20051019.shtml (marzec 2007).
 3. Heng S. [2007], E-commerce settles for established payment systems: Limited market potential for innovative payment systems, "E-conomics, Deutsche Bank Research", no. 66, May 14.
 4. Jarosz P. (red.) [2009], Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów - e-Handel Polska 2009, Sklepy24.pl, 15 grudnia 2009 (wrzesień 2011).
 5. Levitin A.J. [2007], Payment Wars: The Merchant-Bank Struggle for Control of Payment Systems, "Stanford Journal of Law, Business & Finance", vol. 12, no. 2, s. 1-66.
 6. Online Payment Systems for E-commerce, "OECD Digital Economy Papers", OECD publishing, 2006, no. 117.
 7. Polasik M., Fiszeder P. [2010], Factors Determining the Acceptance of Payment Methods by Online Shops in Poland (February 28, 2010). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1541202.
 8. Polasik M., Maciejewski K. [2009], Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, "Materiały i Studia" nr 241, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 9. Polasik M., Wisniewski T.P. [2009], Empirical analysis of internet banking adoption in Poland, "International Journal of Bank Marketing", vol. 27, no. 1, s. 32-52.
 10. Szymański G. [2011], Badanie polskich sklepów internetowych, [w:] eCommerce 2011, International Data Group Poland, Warszawa, s. 16-52, http://www.internetstandard.pl/whitepapers/1843/Prezentujemy.raport.eCommerce.2011.html (wrzesień 2011).
 11. Van Hove L. [1999], Electronic Money and the Network Externalities Theory: lessons for real life, "Netnomics", vol. 1, no. 2, s. 137-171.
 12. World Payments Report 2011, Capgemini & The Royal Bank of Scotland, www.capgemini.com/ wpr11 (październik 2011).
 13. Zhang H., Li H. [2006], Factors affecting payment choices in online auctions: A study of eBay traders, "Decision Support Systems", vol. 42, issue 2, November, s. 1076-1088.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu