BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płonka Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń
The Mutuality Principle - A Source of Competitiveness in the Insurance Industry
Source
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 397-410, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Przewaga konkurencyjna, Regulacje prawne
Insurances, Mutual insurance society, Competitive advantage, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza prawnych, społecznych i ekonomiczno-finansowych aspektów wzajemności w ubezpieczeniach w kontekście kreowania przez polskie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przewagi konkurencyjnej względem ubezpieczeniowych spółek akcyjnych i wyciągnięcie wniosków co do perspektyw rozwoju tej formy działalności ubezpieczeniowej. (fragment tekstu)

The paper aims to verify the thesis which states that the mutuality principle in the insurance industry is a source for mutual insurance societies to gain possible competitive advantage over insurance shareholding companies. The economic and financial benefits of mutual insurance offered by mutual insurance societies are based on their competitiveness (understood in its different aspects) in relation to the products offered by insurance shareholding companies. The possible benefits resulting from mutual insurance are related not only to a more effective adjustment of the offering to the needs of the particular professional or local groups but also to members' participation in the decision-making process connected with performing their ownership functions (voting rights in the executive bodies of mutual insurance societies) as well as creditor functions (participation in a technical account). A significant source of competitive advantage in mutual insurance societies are human factors the motivating mechanism of non-fixed and non-final premium payments encourages mutual control, better communication and solidarity among society members. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kowalewski E., Istota prawna ubezpieczeniowej zasady wzajemności oraz potrzeba nowej regulacji prawnej towarzystw ubezpieczeń wzajemnych [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, z. 108, Poznań 2001.
  2. Kowalewski E., Ubezpieczeniowa zasada wzajemności - jej istota i konsekwencje prawne, "Prawo Asekuracyjne" 1998, nr 1.
  3. Kuchlewska M., Specyfika i kształtowanie kapitałów własnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, z. 108, Poznań 2001.
  4. Kuchlewska M., Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
  5. Kufel J., Funkcjonowanie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w świetle prawa i w praktyce [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, z. 108, Poznań 2001.
  6. Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, PZUW, Warszawa 1948.
  7. Michalak J., Forma organizacyjno-prawna a inne właściwości ubezpieczyciela [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, z. 108, Poznań 2001.
  8. Sangowski T., Rola i miejsce ubezpieczeń wzajemnych na światowym i polskim rynku ubezpieczeniowym [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, z. 108, Poznań 2001.
  9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. nr 124, poz. 1151.
Cited by
Show
ISSN
1644-8979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu