BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Szwajcarii a Solvency II
Solvency Assessment of Swiss Insurance Companies vs Solvency II
Source
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 411-424, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Nadzór ubezpieczeniowy
Insurance company, Performance evaluation of enterprises, Insurance supervision
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przeanalizowanie szwajcarskiego systemu oceny działalności zakładów ubezpieczeń i porównanie go (w wybranych obszarach) z rozwiązaniem przewidywanym w Unii Europejskiej (Solvency II). Wskazanie podobieństw obu rozwiązań oraz elementów je różniących pozwoli również na ogólną ich ocenę w kontekście funkcjonowania nadzoru nad rynkami ubezpieczeniowymi. (fragment tekstu)

The article characterizes the reform of solvency assessment carried out in insurance companies in Switzerland and compares it to the equivalent process implemented in the European Union (Solvency II). Both reform processes aim to adjust supervision regulations to the present level of insurance services - resulting in a new philosophy of supervision - as well as to the instruments which facilitate modern supervision techniques. However, in the context of new financial and insurance products, capital concentration in international groups, risk management techniques and globalization processes, the proposed method may turn out insufficient both in Switzerland and the EU, and the recent crisis has clearly indicated the need for introducing a new system for assessing the insurance sector and its regulators. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bijak W., Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 2. Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) AS 24719, SR 221.229.1.
 3. Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) AS 2005 5269, SR 961.01.
 4. Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG) AS 2008 5207, SR 956.1.
 5. Cummins J.D., Phillips R.D., Capital Adequacy and Insurance Risk-Based Capital Systems, Wharton University of Pennsylvania, Department of Risk Management and Insurance, Philadelphia 2009.
 6. Die privaten Versicherungslinternehmen in der Schweiz im Jahr 2008, FINMA, Bern 2009, http://www.finma.ch/d/beaufsichtigte/versicherungen/Documents/einleitung-versicherungsreport-2008-d.pdf.
 7. Die risikobasierte Aufsicht - der Swiss Solvency Test (SST), FINMA, http://www.finma. ch/archiv/bpv/download/d/FactSheSST d.pdf.
 8. Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA, http://www.finma.ch/d/Seiten/default. aspx.
 9. Financial Turmoil Poses Real-Life Stress Test for Solvency II Directive, A.M. Best Research, European Solvency II - Issue Review, Oldwick, New York 2009, www. ambest.com.
 10. Finanzmarktkrise und Finanzmarktaufsicht, FINMA, http://www.fmma.ch/d/aktuell/ Documents/Finanzmarktkrise%20und%20Finanzmarktaufsicht_Endversion d.pdf.
 11. Kraśniewska I., Pawelec D., Wypłacalność II - Własna Ocena Ryzyka i Wypłacalności (ORSA), UKNF, Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego, Warszawa, 13 października 2009 r., http://www.knf.gov.pl/Images/WII_wlasna_ocena_ryzyka_ wyplacalnosci_ORSA_tcm75-23598.pdf.
 12. Mächler M., Regulatorische Herausforderungen der Zukunft, Medienkonferenz BPV Zürich, 17. April 2008, http://www.finma.ch/archiv/bpv/download/d/DeutschTeil%20 III.pdf.
 13. Mächler M., Schnieper R., Solvency II und das schweizerische Aufsichtskonzept, http://www.finma.ch/archiv/bpv/download/d/Solvency%20II.pdf.
 14. Rundschreiben RS 9/2008 Auslieferung der Applikation FIRST als neues Reporting Tool für das Geschäftsjahr 2008, BPV/FINMA, http://www.finma.ch/archiv/bpv/ download/d/RS9 2008_d.pdf.
 15. Schmeiser H., Financial Stability in the Insurance Sector, http://www.ivw.unisg.ch/ org/ivw/web.nsf/SysWebRessources/HS+Vortrag+Juli+a+2009/$FILE/Vortrag+Juli-+a+2009.pdf.
 16. Schweizer Solvenztest (SST), BPV/FINMA, http://www.finma.ch/archiv/bpv/d/the- men/00506/index.html?lang=de.
 17. Swiss Quality Assessment (SQA), BPV/FINMA, http://www.finma.ch/archiv/bpv/d/themen/01345/index.html?lang=de.
 18. Verordnung des BPV über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen, 9. November 2005 (AVO-BPV, SR 961.011).
 19. Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), 17. Dezember 2004 (VAG, SR 961.01).
 20. Wykorzystanie testów stresu w procesie nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, http://www.knf.gov.pl/Images/Wykorzysta- nie%20testow% 20stresu_tcm75-l 1739.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1644-8979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu