BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strupczewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ubezpieczenie od skutków trzęsień ziemi w Japonii jako przykład udziału państwa w reasekuracji ryzyka katastroficznego
Earthquake Insurance in Japan as an Example of Government Participation in Catastrophic Risk Reinsurance
Source
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 437-446, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ubezpieczenia majątkowe, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, Reasekuracja, Ryzyko pogodowe
Property insurance, Natural disasters insurance, Reinsurance, Weather risk
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania publicznego programu ubezpieczeń domów mieszkalnych od skutków trzęsień ziemi w Japonii jako instrumentu zarządzania ryzykiem katastroficznym. Analiza poprzedzona została krótką charakterystyką zagrożenia sejsmicznego w Japonii. (fragment tekstu)

The paper examines the functioning of a public programme for insuring private dwellings against the consequences of earthquakes in Japan, which performs the function of a disaster risk management tool. The special insurance programme, launched in 1966, is based on cooperation between three parties: commercial insurance companies, the state, and specialised reinsurance organization JER and rating agency Nliro. The analysis is preceded by a brief overview of Japan's seismic threat which originates from the close vicinity of the subduction of three Earth's plates. The paper identifies the major problems faced by the Japanese system including insufficient insurance penetration, great vulnerability of dwellings to damage, negative selection risk and low responsibility levels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AIR Earthquake Model for Japan, AIR Worldwide, Boston 2009.
 2. AIR Worldwide Releases Preliminary Estimate of Insured Losses for the M9.1 Tohoku Earthquake, 13.03.2011, AIR Worldwide, www.air-worldwide.com (16.03.2011).
 3. Annual Report 2010, Japan Earthquake Reinsurance Company, www.nihonjishin.co.jp (24.03.2011).
 4. Earthquake Insurance in Japan, Non-Life Insurance Rating Organization of Japan, 2008, www.nliro.jp (16.03.2011).
 5. EQ Insurance System in Japan. Review & Update, World Forum of Catastrophe Programs 2009, www.wfcatprogrammes.com (24.03.2011).
 6. Estimated Total Insured Losses at $12-25 Billion USD for M9 Tohoku Pacific Offshore Event, EQECAT, www.eqecat.com (25.03.2011).
 7. Horwich G., Economic Lessons of the Kobe Earthquake, "Economic Development and Cultural Change" 2000, vol. 48, nr 3.
 8. Japonia: rosną koszty katastrofy, "Gazeta Ubezpieczeniowa", 24.03.2011, www.gu.com (25.03.2011).
 9. Outline of the Company & Earthquake Insurance on Dwelling Risks in Japan, Japan Earthquake Reinsurance, www.nihonjishin.co.jp (23.03.2011).
 10. Risk Management Solutions, www.rms.com (25.03.2011).
 11. Tsubokawa H., Japan's Earthquake Insurance System, "Journal of Japan Association for Earthquake Engineering" 2004, vol. 4, nr 3.
 12. Ustawa z dnia 18 maja 1966 r. o ubezpieczeniu od skutków trzęsienia ziemi (Law Concerning Earthquake Insurance, Law No. 73, 18 May 1966, Japan).
Cited by
Show
ISSN
1644-8979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu