BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichocki Stanisław (Uniwersytet Warszawski; Narodowy Bank Polski), Tyrowicz Joanna (Uniwersytet Warszawski; Narodowy Bank Polski)
Title
Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury gospodarczej
The Determinants of Unregistered Employment in Poland During Periods of High and Low Economic Growth
Source
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 3, s. 1-27, wykr., tabl., bibliogr. 39 poz.
The National Economy
Keyword
Bezrobocie ukryte, Cykl koniunkturalny, Model probitowy, Rynek pracy, Unikanie opodatkowania
Concealed unemployment, Business cycles, Probit model, Labour market, Tax avoidance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego badania jest empiryczna weryfikacja tych intuicji. W oparciu o dane jednostkowe Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) identyfikujemy specyficzną grupę pracowników tzw. szarej strefy w Polsce. Estymowane są dwa modele dwumianowe: dla osób bezrobotnych oraz dla osób zatrudnionych. Podobnie do innych badań w tym zakresie, estymacje przeprowadzamy w dwóch punktach "szczególnych" dla polskiego rynku pracy. Pierwszym takim okresem jest rok 2003, w którym stopa bezrobocie osiągnęła rekordowy poziom 20% i ponad 40% wśród osób młodych. Drugim analizowanym okresem jest rok 2008 - czas najniższego od początku transformacji bezrobocia a także niespotykanej wcześniej w Polsce presji płacowej i wzrostu wynagrodzeń, szczególnie dla pracowników fizycznych i ze średnimi kwalifikacjami. (fragment tekstu)

The article examines changes in the determinants of unregistered employment in Poland during periods of high and low economic growth. Using Labor Force Survey data and probit models, the authors analyze the structure and determinants of unregistered employment in 2003 and 2008. In 2003 unemployment ran high, while in 2008 joblessness was relatively low and accompanied by high wage pressure. The authors look at two groups of workers in the context of unregistered employment: those officially unemployed and those officially employed but seeking to supplement their incomes by taking up jobs in the unregistered segment of the economy. After analyzing changes in basic demographic and socioeconomic variables, Cichocki and Tyrowicz conclude that unemployed individuals tend to take up jobs in the unregistered segment of the economy both when the labor market suffers from high unemployment and when wage pressure rises. Generally, the bargaining position of employees with regard to employers improved when the labor market revived and when the unregistered segment of the economy shrank in terms of both individual sectors and qualifications. Young unemployed people find it relatively easier to get informal work, the authors conclude, while no specific factors force young employees to look for jobs in the shadow economy. Theoretically, the tax-evading, unregistered segment of the economy could be expected to display pro-cyclical changes, the authors say, shrinking in times of fast economic growth and expanding in periods of poor macroeconomic trends. But in reality the shadow economy provides a considerable measure of flexibility to employers, as a result of which unregistered employment tends to display countercyclical behavior, according to Cichocki and Tyrowicz.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski M., [1992], Drugi obieg gospodarczy - przesłanki, mechanizmy i skutki w Polsce lat osiemdziesiątych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Bednarski M., Kokoszczyński R., Stopyra J., [1988], Kształtowanie się rozmiarów drugiego obiegu w Polsce w latach 1977-1986, Bank i Kredyt, 8-9, 11-18.
 3. Boeri T., Garibaldi P., [2002], Shadow activity and unemployment in a depressed labor market, CEPR Discussion Papers 3433, CEPR, London.
 4. Bosch M., Goni E., Maloney W., [2007], The determinants of rising informality in Brazil; evidence from gross worker flows, IZA Discussion Papers 2970, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
 5. Bosch M., Maloney W., [2006], Gross worker flows in the presence of informal labor markets. Evidence from Mexico, 1987-2002, World Bank, Washington D.C.
 6. Bosch M., Maloney W., [2007], Comparative analysis of labor market dynamics using Markov processes: an application to informality, IZA Discussion Papers 3038, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
 7. Bosch M., Maloney W., [2008], Cyclical movements in unemployment and informality in developing countries, IZA Discussion Papers 3514, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
 8. Bovi M., [2006], The Cyclical Behavior of Shadow and Regular Employment, Working Paper, 62, Institute di Studi e Analisi Economica, Roma.
 9. Busato F., Charini B., [2004], Market and underground activities in a two-sector dynamic equilibrium model, Economic Theory, 23, 831-861.
 10. Carillo M.R., Pugno M., [2004], The underground economy and underdevelopment, Economic System 28(3), 257-279.
 11. Cassel D., Jaworski W., Kath D., Kierczynski T., Lutkowski K., Paffenholz H.-J., [1989], Inflation und Schattenwirtschaft im Sozialismus, S+W Steuer- und Wirtschaftsverlag, Hamburg.
 12. Chiarini B., Marzano E., [2007], Structural and cyclical patterns of underground labour input in Italy from 1980 to 2004, Discussion Papers 3/2007, Department of Economic Studies, University of Naples "Parthenope", Italy.
 13. Dupaigne M.H.P., [2001], A Dynamic Macro Model of the Informal Economy, Working Paper, Center for Economic Research and Graduate Education, Prague.
 14. Eilat Y., Zinnes C., [2002], The Shadow Economy in Transition Countries: Friend or Foe? A Policy Perspective, World Development, 30 (7), 1233-1254.
 15. Fajnzylber P., Maloney W.F., Montes Rojas G., [2006], Micro-firm dynamics in less developed countries: how similar are they to those in the industrialized world? Evidence from Mexico, World Bank Economic Review, 20, 389-419.
 16. Fiess N.M., Fugazza M., Maloney W.F., [2007], Informal Labor Markets and Macroeconomic Fluctuations, Proceedings of the German Development Economics Conference, Verein fur Sozialpolitik, Goettingen.
 17. Frey B., Weck-Hanneman H., [1984], The Hidden Economy As An "Unobserved" Variable, European Economic Review, 26 (1-2), 33-53.
 18. Friedman E., Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobaton P., [2000], Dodging the Grabbing Hand: the Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries, "Journal of Public Economics", 76 (3), 459-493.
 19. Gardes F., Starzec C., [2002], Polish Households between Transition and Informal Markets, mimeo, http://www.rennes.inra.fr/jma2002/pdf/gardes.pdf.
 20. Greene W., [2000], Econometric Analysis, Prentice Hall.
 21. GUS, [2005], Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 22. Gutmann P., [1977], The Subterranean Economy, Financial Analysts Journal, 33(6), 24-27.
 23. Ihrig J., Moe K.S., [2001], Tax Policies and Informal Employment: The Asian Experience, Asian Economic Journal, 15 (41), pp. 369-383.
 24. Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobaton P., [1996], Corruption, Public Finances and the Unofficial Economy, Discussion Paper, 2169, World Bank, Washington D.C.
 25. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, [1995], Szara strefa w transformacji gospodarki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 26. Kalaska M., Witkowski J., [1996], Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 roku - wyniki badania ankietowego, [w:] Szara gospodarka w Polsce. Rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Studia i Prace, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa.
 27. Kolm A-S., Larsen B., [2003], Wages, unemployment, and the underground economy, CESifo working paper 1086, CESifo, Muenchen.
 28. Kriz K.A., Meriküll J., Paulus A., Staehr K., [2007], Why Do Individuals Evade Payroll And Income Taxation In Estonia?, University of Tartu Working Paper, 49, Tartu.
 29. Loayza N.V., Rigolini J., [2006], Informality Trends and Cycles, Technical Report, World Bank, Washington D.C.
 30. Merikuell J., Staehr K., [2010], Unreported Employment and Envelope Wages in Mid-Transition: Comparing Developments and Causes in the Baltic Countries, Comparative Economic Studies, Vol. 52, Iss. 4, pp. 637-670.
 31. MPiPS, [2008], Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 32. Renooy P., Ivarsson S., van der Wusten-Gritsai O., Meijer R., [2004], Undeclared Work in an Enlarged Union: An In-Depth Study of Specific Items, European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, Brussels.
 33. Roca J.C.C., Moreno C.D., Sanchez J.E.G., [2001], Underground economy and aggregate fluctuations, Spanish Economic Review, 3, 41-53.
 34. Schneider F., [2002], The Size and Development of the Shadow Economies of 22 Transition and 21 OECD Countries, IZA Discussion Papers 514, Institute for the Study of Labor, Bonn.
 35. Schneider F., [2007], Shadow Economies and Corruption all over the World: New Estimates for 145 Countries, Discussion Paper, University of Linz, Bonn.
 36. Schneider F., Enste D., [2000], Shadow Economies: Size, Causes and Consequences, "Journal of Economic Literature", 38 (1), 77-114.
 37. Tanzi V., [1983], The Underground Economy in the United States: Annual Estimates, 1930-1980, IMF Staff Papers, 30 (2), Washington D.C.
 38. Tyrowicz J., Cichocki J., [2011], Employed Unemployed? On shadow employment in transition, Empirica, w druku.
 39. Wiśniewski M., [1985], Źródła i rozmiary drugiego obiegu gospodarczego w Polsce, Ekonomista, 6, 913-940.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu