BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tuziak Bożena (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Praca jako wartość na tle orientacji wartościujących zasad i celów życiowych pracowników : studium przypadku
Work as a Value on the Basis of Orientations that Value the Principles and Aims of Workers : the Thorough Analysis of the Case
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 67-76, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wartość pracy, Efektywność organizacji, Badania ankietowe, Wartości i normy etyczne
Value of work, Organisation effectiveness, Questionnaire survey, Value and ethical norms
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł jest próbą analizy postrzegania wartości pracy określonej w ramach szerszych orientacji wartościujących pracowników. Określony wartościujący stosunek do pracy jest istotnym czynnikiem warunkującym efektywność działania organizacji (przedsiębiorstwa). Wysoka efektywność gwarantuje rozwój przedsiębiorstwa. Prorozwojowe, ekonomiczne efekty funkcjonowania przedsiębiorstw przyczyniają się - w wymiarze ogólnospołecznym - do podniesienia jakości i poziomu życia (nie tylko w sensie materialnym), co z kolei jest skutecznym sposobem niwelowania szeroko rozumianych nierówności społecznych. Podstawą zawartych w artykule opisów i analiz są wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród pracowników firmy reklamowo-wydawniczej o zasięgu ogólnopolskim. Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz ankiety. Uzyskano dane od 119 osób, które w czasie przeprowadzenia badań tj. w kwietniu 2003 roku były zatrudnione w oddziałach firmy na terenie całego kraju. (fragment tekstu)

This article tries to analyze the way of labor work value, which is defined in wide area of orientations that value the workers. This attitude toward work is of primary importance which determine effectiveness of company work. High productivity determines the development of organization and indirectly influences on the issue of limitations of social inequality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cichomski B., Morawski G., Polski Generalny Sondaż Społeczny. Struktura skumulowanych danych 1992-1995, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa 1996.
  2. Hryń B., Wartości jako elementy kultury organizacyjnej [w:] Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, pod red. K. Jaremczuka, Rzeszów 1999.
  3. Michalczyk T., Zagrożenia wartości pracy, [w:] "Studia Socjologiczne" 1988 nr 2, s. 297.
  4. Misztal M., Problematyka wartości w socjologii, Kraków 1980.
  5. Śwadźba U., Praca jako wartość w badaniach socjologicznych, [w:] Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, pod red. K. Jaremczuka, Rzeszów 1999.
  6. Thomas W. I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa 1976. T. I
  7. Zagórski K., Strzeszewski M., pod red. Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu