BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konopczyński Michał (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Equilibrium and Stability of a Small Economy in an Economic and Monetary Union : Medium-Run Analysis
Równowaga i stabilność małej gospodarki w Unii Gospodarczej i Walutowej : analiza średniookresowa
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 122, s. 117-133, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Stopa procentowa, Kapitał finansowy, Równowaga gospodarcza, Stabilność finansowa, Modele matematyczne
Economic and Monetary Union (EMU), Interest rate, Financial capital, Economic equilibrium, Financial sustainability, Mathematical models
Note
streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono prosty, matematyczny model funkcjonowania małej gospodarki w unii gospodarczej i walutowej, w perspektywie średniego okresu. Dynamiczna wersja modelu zawiera opis procesu konwergencji stóp procentowych, który może być natychmiastowy w przypadku doskonałej mobilności kapitału finansowego. Przeprowadzono analizę warunków koniecznych i dostatecznych lokalnej asymptotycznej stabilności stanu równowagi dynamicznej. Zgodnie z nimi, reakcje rynku na nierównowagę między popytem i podażą powinny być umiarkowane (dostatecznie spokojne). W przeciwnym razie może nastąpić utrata stabilności. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Balistreri E.J., McDaniel C.A., Wong E.V. [2002], An Estimation of U.S. Industry-Level Capital-Labor Substitution Elasticities: Cobb-Douglas as a Reasonable Starting Point? Journal of Policy Modeling, April 2002.
  2. Berck P., Sydsaeter K. [1993], Economists' mathematical manual, Springer-Verlag.
  3. Gandolfo G. [1980], Economic Dynamics: Methods and Models, North-Holland.
  4. Konishi Y., Nishiyama Y. [2002], Nonparametric Test for Translog Specification of Production Function in Japanese Manufacturing Industry, iEMSs 2002 Conference Proceedings.
  5. Konopczyński M. [2006], Skuteczność polityki fiskalnej w unii gospodarczej i walutowej, Ekonomista no. 5.
  6. Konopczyński M. [2007], Równowaga i stabilność małej gospodarki w unii gospodarczej i walutowej. Analiza krótkookresowa, in: M. Matłoka (ed.), Metody ilościowe w ekonomii, pp. 186-208.
  7. Romer D. [ 1996], Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill.
  8. Sachs J.D., Larrain F.B. [1993], Macroeconomics in the Global Economy, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs.
  9. Willman A. [2002], Euro Area Production Function and Potential Output: A Supply Side System Approach, ECB Working Paper no. 153.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu