BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańczak Jolanta (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Starzenie się polskiego społeczeństwa - wybrane aspekty demograficzne
Population Ageing in Poland
Source
Studia BAS, 2012, nr 2 (30), s. 9-28, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Struktura ludności, Demografia, Prognozy demograficzne, Starzenie się społeczeństw
Population composition, Demography, Demographic forecasts, Ageing of the population
Note
summ.
Abstract
W artykule wykorzystano przede wszystkim dane Głównego Urzędu Statystycznego i rekomendacje Rządowej Rady Ludnościowej dla polityki państwa w obszarze starzenia się społeczeństwa. Zwrócono uwagę na skalę zachodzących zmian.

The author introduces selected aspects of the population ageing processes in Poland. The article addresses the most important demographic trends and figures. First, the author discusses the causes and trends of demographic changes. Subsequently the author gives the forecast of demographic changes in Poland. In the last section the article covers the consequences of the population ageing and the challenges for social and economic policy it causes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Demography report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans, European Commission 2011.
 2. Komunikat Komisji "Zielona Księga Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami", KOM(2005) 94 wersja ostateczna, www.europa.eu.
 3. Komunikat Komisji "Demograficzna przyszłość Europy - przekształcić wyzwania w nowe możliwości", KOM(2006) 571 wersja ostateczna, www.europa.eu.
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionow "Sprostanie wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE (sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2009)", KOM(2009) 180 wersja ostateczna, www.europa.eu.
 5. "Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2009", materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r., www.stat.gov.pl.
 6. "Rocznik Demograficzny 2009" GUS.
 7. "Rocznik Demograficzny 2010" GUS.
 8. Rządowa Rada Ludnościowa, Stanowisko w sprawie "Starzenie się ludności Polski a zabezpieczenie społeczne", Warszawa 2008, www.stat.gov.pl.
 9. Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009-2010, Warszawa 2010, www.stat.gov.pl.
 10. To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, P. Szukalski (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 11. Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r., www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu