BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patrzałek Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej relacje z Wieloletnim planem finansowym państwa
The Role of Long-term Financial Forecasts in the Financial Management of Territorial Government Entities and Their Relations with the State's Long-term Financial Plan
Source
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 253-266, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Wieloletnia prognoza finansowa, Finanse samorządu terytorialnego, Instrumenty finansowe, Planowanie finansowe, Prognozowanie
Long-term financial forecast, Local government finance, Financial instruments, Financial planning, Forecasting
Note
summ.
Abstract
W artykule wskazano na znaczenie i funkcje wieloletniej prognozy finansowej jako instrumentu, który ma sprzyjać bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi. Jednocześnie, na podstawie przeprowadzonych sondażowych badań w urzędach jednostek samorządu terytorialnego wykazano, że od 2010 r., kiedy to w Polsce wprowadzono do praktyki ten instrument zarządzania finansami samorządu terytorialnego, wieloletnie prognozy finansowe mają znaczenie formalne, budzą istotne wątpliwości dotyczące ich realności, a przy ich opracowywaniu nie ma obowiązku uwzględniania ustaleń wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

The paper discusses the role and functions of long-term financial forecasts as instruments for supporting the rational management of public funds. Simultaneously, on the basis of surveys conducted in territorial government entities, the author stresses that since 2010, when this financial instrument was introduced in Poland, long-term financial forecasts have merely performed a formal function; their real significance is questioned, and the development of such forecasts is not linked to the provisions of the State Long-term Financial Plan. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  2. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.
  3. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
1644-8979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu