BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Lesław (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa,
Accountancy of Knowledge in Enterprises
Source
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 5-6, s. 105-122, tabl., bibliogr. 8 poz.
The National Economy
Keyword
Rachunkowość zasobów ludzkich, Kapitał ludzki, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał intelektualny
Human Resources Accounting (HRA), Human capital, Knowledge-based economy, Intellectual capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi próbę sformułowania teoretycznych podstaw rachunkowości wiedzy. Nie jest to kompletny wykład tej dziedziny, albowiem na obecnym etapie takim być nie może. Teoretyczna postać współczesnej rachunkowości finansowej opisywana w licznych podręcznikach oraz standardach jest wynikiem swoistego ścierania się teorii i praktyki. Rozwiązania na poziomie teoretycznym pojawiają się jako odpowiedź na potrzeby praktyki gospodarczej. Z kolei, te nowo powstałe konstrukcje teoretyczne zazwyczaj wymagają doprecyzowania w praktyce. Artykuł jest więc koncepcyjnym krokiem w nową stronę, a propozycje w nim zawarte zapewne wymagają dyskusji oraz dalszych prac. Celem artykułu jest zarysowanie rachunkowości zasobów wiedzy w takim kształcie, aby było stosunkowo jasne, że mamy do czynienia z subdyscypliną wyrastającą z tradycyjnej rachunkowości, dotychczas pozostającą poza jej zasięgiem. Rozwój tej gałęzi rachunkowości wydaje się być nieodzowny w dobie tzw. gospodarki opartej na wiedzy, a nawet po części może dynamizować jej dalszy rozwój. (fragment tekstu)

The article lays down the theoretical foundations of an accounting process known as the accountancy of knowledge. This new discipline of financial accounting involves the process of communicating financial information about a knowledge-based business entityto users including shareholders and managers. The communication is generally in the form of financial statements that show in monetary terms the knowledgeresources under the control of management. Research related to the accountancy of knowledge involves the application of two methods-semiotic and axiomatic, Niemczyk says. In the semiotic method, two key terms, "knowledge" and "assets," are used. The author looks at the analogy between these terms, distinguishing the traditional narrow meaning of the term "assets" from its broad definition that also covers knowledge. The author uses the term "assets" in the broad sense-as understood in an alternative approach to the theory of economics developed by medieval Italian mathematician Luca Pacioli, known as the father of modern accounting. Niemczyk draws the following conclusions from his research: (1) the term "accountancy of knowledge" has been introduced into economics; (2) the subject matter of the accountancy of knowledge has been defined and the theoretical foundations of the process have been formulated; (3) new accounting tools and terms have been developed, such as "balance of personal knowledge," "competence assets," "intellectual capital," and "marketing assets;" (4) basic methodology has been proposed for estimating the economic value of professional experience. According to Niemczyk, the promotion of accountancy-of-knowledge standards can contribute to stimulating the development of a knowledge-based economy. A business following the principles of the accountancy of knowledge obtains a wealth of information needed for managing knowledge and key competencies, the author says. The accountancy of knowledge shows that the theory of financial accounting, despite its centuries-old tradition, remains a dynamic discipline open to new ideas.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bocheński J., [1993a], Współczesne metody myślenia, W drodze, Poznań.
  2. Bocheński J., [1993b], Filozofia przedsiębiorstwa, [w:] J.M. Bocheński, Sens życia, Philed, Kraków.
  3. Cotruglio B., [2007], Księga o sztuce handlu, T.W. Historia Iagellonica, Kraków.
  4. Gomułka S., [1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
  5. Messner Z., Pfaff J., [2009], Rachunkowość finansowa, wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  6. Niemczyk L., [2010], Program badawczy Luca Paciolego, "Gospodarka Narodowa" nr 9, Warszawa.
  7. Pacioli L. [2007], Tractatus XI, de Computis et Scripturis, wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  8. Skrzywan S., [1969], Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu