BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suszko Robert (Sekretariat Posiedzeń Sejmu)
Title
Stan zdrowia oraz potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych
Health Condition of Elderly People in Poland and their Healthcare Needs
Source
Studia BAS, 2012, nr 2 (30), s. 29-57, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ludzie starsi, Opieka zdrowotna, Pomoc społeczna, Profilaktyka zdrowotna
Elderly people, Health care, Social assistance, Preventive health care
Note
summ.
Abstract
Zwiększający się udział osób starych w społeczeństwie wywiera presję m.in. na systemy pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Przedmiotem artykułu są kwestie związane z organizacją i finansowaniem opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz stanem zdrowia seniorów. Zwrócono uwagę na konieczność upowszechniania dobrych wzorców przez kampanie informacyjne, wczesne wykrywanie dysfunkcji przez badania przesiewowe, a także stosowania odpowiednich metod leczenia. Bardzo ważną, ciągle nierozstrzygniętą, kwestią pozostaje problem źródeł finansowania rozwoju świadczeń pielęgnacyjnych osób starych, które ze względu na stan zdrowia wymagają takich świadczeń.

The article covers the issue of the health condition of elderly people and their needs regarding medical care. The author introduces the analysis of the health condition of elderly people in Poland on the basis of statistical data. Next, the following issues concerning senior citizens are described: benefits of physical activity, poverty and its influence on health condition, sick leave absence and its influence on social insurance system, nursing and medical care system, social services. In the conclusion the author gives his forecast on the demand of medical care for elderly people in the context of demographic changes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Absencja chorobowa w 2010 roku, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS,Warszawa 2011.
 2. "Analiza korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 r. i rozkładu indywidualnych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z finansowaniem tych świadczeń", Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, Warszawa, kwiecień-maj 2010 r.
 3. K. Szczerbińska, Organizacja opieki nad osobami starszymi w Polsce i Europie, Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Promocji Zdrowia UJ Collegium Medicum w Krakowie Doc-Edu - program edukacyjny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, http://www.docedu.klrwp.pl/.
 4. Raport Instytutu Rozwoju Służb Społecznych "Instytucje wobec potrzeb osób starszych", Warszawa 2010 r.
 5. "Rocznik Statystyczny 2011" GUS.
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. nr 189, poz. 1598.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej, Dz.U. nr 132, poz. 653.
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Dz.U. nr 238, poz. 1586.
 9. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.
 10. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. nr 112, poz. 654.
 11. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362.
 12. W. Szkutnik, Mierniki antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym [w:] Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, L. Frąckiewicz, W. Koczur (red.), Katowice 2010.
 13. A. Wilamowska P. Błędowski, Założenia do ubezpieczenia pielęgnacyjnego [w:] Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, G. Uścińska (red.), Warszawa 2008.
 14. http://www.who.int/topics/reproductive_health/en.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu