BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szatur-Jaworska Barbara (Uniwersytet Warszawski)
Title
Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starych w Polsce
Family Situation and Caretaking Needs of Elderly People in Poland
Source
Studia BAS, 2012, nr 2 (30), s. 59-76, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Opieka zdrowotna, Rodzina, Ludzie starsi
Ageing of the population, Health care, Family, Elderly people
Note
summ.
Abstract
Na podstawie m.in. badań PolSenior z 2011 r. przedstawiono zakres potrzeb dotyczących wsparcia osób starych w ich miejscu zamieszkania. Wyniki badań potwierdzają, że to przede wszystkim członkowie rodziny niosą pomoc swoim bliskim w podeszłym wieku, a grupa ludzi starych w przeważającej części składa się z kobiet.

This article describes the family situation and caretaking needs of elderly people in the light of the quantitative research results. The author introduces various aspects of senior citizens family conditions in Poland, including their marital status, generational composition of families and their living situation. The next part of the article is devoted to caretaking needs. As the elderly people need help with their everyday activities, the author discusses the following issues: indicators of caretaking needs, size of the population that requires an assistance, role of family and state institutions in that respect. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. NSP2002, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, GUS, Warszawa 2003, tablica 13.
  2. "Rocznik Demograficzny 2010" GUS.
  3. Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., GUS, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu