BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błędowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Polityka wobec osób starych - cele i zasady
Aims and Principles of Policy on Ageing and Elderly People
Source
Studia BAS, 2012, nr 2 (30), s. 201-216, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Polityka społeczna, Opieka zdrowotna
Ageing of the population, Elderly people, Societal policy, Health care
Note
summ.
Abstract
W artykule w sposób syntetyczny pokazano kierunki działań obejmujące politykę społeczną wobec starości oraz politykę społeczną wobec ludzi starych. Zgodnie z postulatami autora potrzebujemy polityki świadomego, celowego działania z myślą o osobach starszych, ale na tle potrzeb i związanych z tym priorytetów dotyczących całego społeczeństwa. Musi ona wykraczać swoim zakresem poza politykę społeczną.

This paper provides an overview of measures taken by governments and other organizations towards senior citizens. This article first provides theoretical introduction, presenting definitions of policy on ageing, policy on elderly people and difference between these notions. In the next section the author introduces various policy tasks undertaken by governments, local governments, international organizations and other institutions towards ageing and elderly people. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2012.
  2. P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.
  3. Die ergraute Gesellschaft, Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin 1987.
  4. K. Giannakouris, Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, "Statistics in Focus" 2008, nr 72.
  5. M. Geiser, Alterssozialpolitik. Fragmentierung überwinden - Lebenslagen verbessern, Vincentz Verlag, Hannover 1996.
  6. Polska starość, B. Synak (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002.
  7. Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej, J. Auleytner, J. Danecki (red.), PAN, WSP TWP, Warszawa 1999.
  8. A. Tymowski, Polityka starości, "Człowiek i Światopogląd" 1987, nr 9.
  9. B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu