BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Taczanowska Zdzisława (Wydział Ekonomiki Obrotu), Karolczyk Jerzy (Wydział Ekonomiki Obrotu)
Title
Próba oceny wpływu wybranych elementów ekonomiki regionu na kształtowanie się obrotów w przekroju branżowym
An Attempt at an Evaluation of the Influence of Chosen Elements of Regional Economy upon the Turnovers in Branch Profile
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1975, vol. 18, s. 91-105
Keyword
Analiza sprzedaży, Analiza regionalna, Mikroregion gospodarczy
Sales analysis, Regional analysis, Economic microregion
Note
summ., rez.
Country
Region krakowski
Cracow region
Abstract
W pracy podjęto próbę określenia wpływu wybranych elementów ekonomiki mikroregionu na kształtowanie się sprzedaży w branży radiowo-telewizyjnej, meblarskiej, artykułów gospodarstwa domowego oraz motoryzacyjnej w roku 1971. Z uwagi na duże zróżnicowanie charakteru poszczególnych powiatów regionu krakowskiego zbadano kształtowanie się obrotów w wymienionych branżach właśnie w tym przekroju.

The paper is an attempt at the estimation of the impact of some components of microregional economy upon the volume of turnovers in the chosen industrial branches. For the synthetic illustration of interdependences within a regional unit between the volume of retail sales in the branches of radio, TV, furniture, household goods, motors and the defined explanatory variables a causal-descriptive model has been applied. The estimation of two versions of the model for each of the studied branches made it possible to define the veritability of the influence of chosen variables upon the sales and created basis or the comparisons of the level of impact of these variables in particular branches. The obtained result revealed the occurence of interesting relations which encourage the further intensification of this type of research in various branches of goods turnover in the regional profile. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu