BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiedorczuk Monika (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Znaczenie grup kapitałowych w Rosji
The Role of Corporate Groups in Russia
Source
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 11-12, s. 61-68, tab., bibliogr. 37 poz.
The National Economy
Keyword
Straty gospodarcze, Ład korporacyjny, Prywatyzacja, Grupa kapitałowa, Przekształcenia systemowe w gospodarce
Economic losses, Corporate governance, Privatisation, Capital group, Systemic transformations in the economy
Note
streszcz., summ.
Country
Rosja
Russia
Abstract
Rozpoczynając od 1987 r. (kiedy władze państwowe w Rosji na mocy Ustawy o Sowieckich Przedsiębiorstwach Państwowych zezwoliły przedsiębiorstwom na współpracę z firmami zagranicznymi, również w formie joint ventures) w gospodarce rosyjskiej pojawiły się warunki dla powstania i rozwoju sektora prywatnego. Były one trudne z powodu braku odpowiednich instytucji rynkowych i ściśle zależne od sektora państwowego i rządu. Słabości państwa, systemu prawnego, rozpoczęte reformy gospodarcze i szybkie tempo prywatyzacji stworzyły sprzyjającą sytuację dla wielu menedżerów i przedsiębiorców do skupiania w ich rękach własności w przedsiębiorstwach państwowych. Tworzenie się dużych grup kapitałowych było jednym z nieodłącznych elementów transformacji gospodarczej w Rosji.(fragment tekstu)

The paper focuses on the origins, organizational structure and operations of corporate groups in Russia and their role in the economy. Corporate groups began to emerge and develop in Russia in the early 1990s in the wake of the privatization of state-owned enterprises, the author says. Their development was influenced by the so-called "loans for shares" program and a financial crisis in 1998. Most of Russia's corporations have developed through either vertical or horizontal integration, and they also emerged in the form of conglomerates. Most corporations operate in industries such as oil, gas, chemicals, petrochemicals, power, metallurgy,steel and machinery. Characteristically, there are specific financial and interpersonal ties between representatives of individual companies within each group, Fiedorczuk says. In most Russian corporate groups, the main owners are oligarchs, or wealthy businessmen with an extensive network of political connections. Corporations play an important role in Russia's economic, political and social life, the author notes. But they are also under heavy pressure from the country's political authorities. As in other developing countries, corporate groups in Russia outperform single businesses in terms of financial and economic indicators. Overall, corporations may be an optimal response to market and government failures in a process of economic transition, Fiedorczuk concludes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., [2008], Współczesne wyzwania grup kapitałowych, [w:] O nowy ład gospodarczy w Polsce, pod red. R. Bartkowiaka I J. Ostaszewskiego, SGH w Warszawie, Warszawa, 450.
 2. Aluchna M., [2010a], Międzynarodowa analiza porównawcza grup kapitałowych, "Przegląd Organizacji", 9.
 3. Aluchna M., [2010b], Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Антонова З.Г., [2009], Взаимоотношения государства и бизнеса в России на современном этапе развития, "Узвестия Томского политехнического университета", t. 315, No. 6, (www.elibrary.ru, data dostępu 1.10.2011).
 5. Avdasheva S.B., [September 2007], Russian Holding Groups. New Empirical Evidence, "Problems of Economic Transition", Vol. 50, No. 5, 29.
 6. Avdasheva S.B., [2009], Corporate Governance and Decision-Making in Business Groups, [w:] Organization and Development of Russian Business. A Firm-Level Analysis, ed. By T. Dolgopyatova, I. Iwasaki, A.A. Yakovlev, Palgrave Macmillan, New York, 196, 198.
 7. Bossak J., [2008], Instytucje, rynki, konkurencja we współczesnym świecie, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 304.
 8. Brown D., Guriev S., Volchkova N., [1999], Financial-Industrial Groups in Russia: Virtue or Vice, "Russian Economic Trends", Vol. 8, 6.
 9. Buszko A., [2010], Nieformalne aspekty biznesu. Rosja, kraje arabskie, Hongkong-Chiny. Z doświadczeniami praktycznymi Autora, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 36.
 10. Clarke S., [December 2004], A Very Soviet Form of Capitalism? The Management of Holding Companies in Russia, "Post-Comunist Economies", Vol. 16, No. 4, 409.
 11. Estrin S., Pouliakova S., Shapiro D., [May 2009], The Performance Effects of Business Groups in Russia, "Journal of Management Studies", 46:3, 396-397.
 12. Grabowiecki J., [2006], Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 8.
 13. Guriev S., Rachinsky A., [2004], Ownership concentration in Russian industry, Center for Economic and Financial Research (CEFIR), Moscow, Working Papers, No. 45, October, 3/ 6-11 (http://www.cefir.ru, data dostępu 10.07.2011).
 14. Guriev S., Rachinsky A., [2005], The Role of Oligarchs in Russian Capitalism, "Journal of Economic Perspectives", Volume 19, Number 1, Winter, 133.
 15. Guriev S., [2010], Business Groups in Russia, [w:] The Oxford Handbook of Business Groups, Oxford University Press, New York.
 16. Hainz Ch., [2006], Business Groups in Emerging Markets - Financial Control and Sequential Investment, CESifo Working Paper No. 1763, 2 (http://www.cesifo-group.de, data dostępu 25.09.2010).
 17. Iakovlev A., Simachev Iu., Danilov Iu., [October 2009], The Russian Corporation. Behavioral Models in Crisis Conditions, "Problems of Economic Transition", Vol. 2, No. 6, 64-65.
 18. Jermakowicz W., Pańków J., [1995], Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej, CASE, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Капитунова О. А., [2007], Формирование корпоративных структур в российской економике, "Власть и управление на Востоке России", No. 3 (40), 32 (www.elibrary.ru, data dostępu 1.10.2011).
 20. Khanna T., Yafeh Y., [2007], Business Groups in Emerging Markets: Paragon or Parasites?, "Journal of Economic Literature", Vol. XIV (June), 331.
 21. Krutik A.B., Korenkowa E.B., Reszetowa M.B., [2002], Tendencje do stałego rozwoju struktur przemysłowych w Rosji, Prace Naukowe Akademii ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 920, 111.
 22. Панюшкина Е. В., Шпалтаков В. П., [2010], История формирования экономических интересов российской олигархии, "Известuя УрГЭУ", 5(31), 6 (www.elibrary.ru, data dostępu 1.10.2011).
 23. Paszyc E., Wiśniewska I., [2002], Wielki biznes w rosyjskiej gospodarce i polityce za rządów Putina, Prace OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 6-7 (www.osw.waw.pl, data dostępu 10.07.2011).
 24. Radygin A., [2006], Corporate Governance, Integration and Reorganization: the Contemporary Trends of Russian Corporate Groups, "Econ Change", Vol. 39, 296-297.
 25. Радыгин А.Д., [2004], Эволюция форм интеграции и управленчеcких моделей: опыт крупных российскиx корпораций и групп, "Российский журнал менеджмента", No. 4, 42 (www.elibrary.ru, data dostępu 1.10.2011).
 26. Rogoża J., Wiśniewska I., [2003], Podsumowanie przemian politycznych w pierwszej kadencji Władimira Putina, Prace OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 17 (www.osw.waw. pl, data dostępu 10.07.2011).
 27. Romanowska M. (red.), [2011], Grupy kapitałowe w Polsce, PWE, Warszawa.
 28. Shumilov A., Volchkova N., [2004], Russian business groups: substitutes for missing institutions?, Center for Economic and Financial Research (CEFIR), Moscow, Working Papers, No. 50, December, 2 (http://www.cefir.ru, data dostępu 10.07.2011).
 29. Shumilov A., [2008], Performance of business groups: Evidence from post-crisis Russia, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition, Helsinki, Discussion Papers, No. 24, 9-10 (http://www.bof.fi, data dostępu 10.07.2011).
 30. Sikacz H., [2011], Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Oficyna a Wolters Kluwer, Waszawa, 60.
 31. Sprenger C., [2000] Corporate Governance in Russia, "Russian Economic Trends", Vol. 9, 14-15.
 32. The Oxford Handbook of Business Groups, [2010], Oxford University Press, 32, 33.
 33. Trocki M., [2004], Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 15, 56-67.
 34. UNIDO, [2006], Federacja Rosyjska. Przewodnik dla przedsiębiorców, Warszawa, 95.
 35. Wawrzyniak B. (red.)., [2002], Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 88, za: A. Zattoni, Economia e governo dei gruppi aziendali, EGEA, Milano 2000, s. 51.
 36. Wiśniewska I., Dubas A., Rogoża J., [2010], Rosja w kryzysie: rok pierwszy, Raport OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 21, www.osw.waw.pl (data dostępu 21.09.2011).
 37. Wright M., Filatotchev I., Buck T., Bishop K., [2003], Is Stakeholder Corporate Governance Appropriate in Russia?, "Journal of Management and Governance", No. 7, 264.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu