BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruszka Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Bankowość transgraniczna w Europie Środkowo-Wschodniej
Cross-Border Banking in Central and Eastern Europe
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 1-2, s. 41-64
The National Economy
Keyword
Integracja finansowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość
Financial integration, E-banking, Banking
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Celem artykułu jest analiza transgranicznego świadczenia usług bankowych. Z tego względu przedstawiono podstawowe regulacje prawne Światowej Organizacji Handlu oraz Unii Europejskiej. Oba systemy prawne dopuszczają tę formę internacjonalizacji banków. W analizie empirycznej skupiono się na sektorach bankowych dziesięciu państw z Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998-2010. Udziały bankowych usług transgranicznych w całkowitym wolumenie depozytów lub kredytów sugerują znaczącą międzynarodową integrację rynku międzybankowego. Bankowość detaliczna jest nadal domeną banków obecnych kapitałowo w badanych państwach. W artykule zaprezentowano również informacje o determinantach transgranicznego świadczenia usług bankowych dla podmiotów niefinansowych. W tym celu oszacowano panelowe funkcje regresji. Uzyskane wyniki wskazują na zależność dynamiki kredytów od stopy wzrostu gospodarczego, zmian kursu walutowego oraz zaburzeń na rynku finansowym. Zmiany wartości depozytów są determinowane dynamiką kursu walutowego oraz różnicą w poziomach stóp procentowych w kraju i strefie euro. (abstrakt oryginalny)

The paper looks at cross-border banking as a mode of providing banking services. It offers an overview of World Trade Organization and European Union regulations on the internationalization of banks. Both legal systems recognize cross-border banking as equivalent to other modes of financial services supply, the author says. The empirical analysis focuses on the banking sectors of 10 Central and Eastern European countries from 1998 to 2010. The role of cross-border banking services as a percentage of the total volume of loans/deposits makes it possible to conclude that the interbank markets are integrated across borders, Kruszka says. The retail banking sectors are dominated by banks that have established a local presence. The paper also examines the determinants of cross-border bank flows for the nonfinancial sector. The author uses panel data techniques. The empirical results suggest that GDP growth, the exchange rate, and financial turbulence are the most important factors behind changes in cross-border lending. The growth of cross-border deposits depends on the difference between the interest rates and the depreciation of the borrower country's currency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arkell J., [2002], The General Agreement on Trade in Services: A Review of its Textual Clarity and Consistency, "The Geneva Papers on Risk and Insurance", Vol. 27.
  2. Bacia B., [2011], Swoboda świadczenia usług finansowych, [w:] B. Bacia, A. Zawidzka, Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
  3. Baltagi B.H., [2005], Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons Ltd, Chichester.
  4. BIS, [1999], Consolidated international banking statistics for end-December 1999, Bazylea.
  5. BIS, [2009], Guide to the International Financial Statistics, Bazylea.
  6. BIS, [2011], Statistical Annex BIS Quarterly Review March 2011, Bazylea.
  7. Blackhurst R., [1998], The Capacity of the WTO to Fulfill Its Mandate, [w:] The WTO as an International Organization, red. A. O. Krueger, The University of Chicago Press, Londyn.
  8. Borio C., McCauley R., McGuire P., [2011], Global credit and domestic credit booms, "BIS Quarterly Review".
  9. Buch C.M., [2004], Cross-border banking and transmission mechanisms in Europe: evidence from German data, "Applied Financial Economics", Vol. 14.
  10. Chanda R., [2001], Movement of Natural Persons and the GATS, "The World Economy", Vol. 24.
  11. Claessens S., [2006], Competitive Implications of Cross-border Banking, Policy Research Working Paper 3854, The World Bank, Waszyngton.
  12. Cossy M., [2006], Determining "likeness" under the GATS: Squaring the circle?, Staff Working Paper ERSD-2006-08, WTO, Genewa.
  13. Derviz A., Podpiera J., [2007], Cross-Border Lending Contagion in Multinational Banks, Working Paper Series No 807, ECB, Frankfurt.
  14. Ernst & Young [2011], A New Era of Customer Expectation. Global Consumer Banking Survey 2011.
  15. Hausman J.A., [1978], Specification Tests in Econometrics, "Econometrica", Vol. 46.
  16. Hermann S., Mihaljek D., [2010], The determinants of cross-border bank flows to emerging markets: new empirical evidence on the spread of financial crises, BIS Working Papers No 315,Bazylea.
  17. Hoekman B.M., C.A. Primo Braga, [1997], Protection and Trade in Services: A Survey, "Open Economies Review", Vol. 8.
  18. Kamil H., Rai K., [2010], The Global Credit Crunch and Foreign Banks' Lending to Emerging Markets: Why Did Latin America Fare Better?, IMF Working Paper WP/10/102, Waszyngton.
  19. Kruszka M., [2006], Międzynarodowy handel usługami a przepływ osób fizycznych, "Myśl Ekonomiczna i Prawna" 2006, nr 1.
  20. Kruszka M., [2011], Znaczenie kapitału zagranicznego w sektorach bankowych Europy Środkowo-Wschodniej, "Wiadomości Statystyczne", nr 7-8.
  21. Mattoo A., [2000], MFN and the GATS, [w:] Regulatory Barriers and the Principle of Non-discrimination in World Trade Law, red. T. Cottier, P.C. Mavroidis, University of Michigan Press, Ann Arbor.
  22. McGuire P., Tarashev N., [December 2008], Bank health and lending to emerging markets, "BIS Quarterly Review".
  23. OECD, [2003], Stylised Facts on Trade in Services in South Eastern European (SEE) Countries, Paryż, dokument CCNM/TD/SEE(2003)3/FINAL.
  24. Petsch J., [2006], Dyrektywa usługowa, Analizy Natolińskie, nr 9.
  25. Sauve P., Wilkie C., [2000], Investment Liberalization in GATS, [w:] GATS 2000, New Directions in Services Trade Liberalization, red. P. Sauve, R. M. Stern, Brookings Institution Press, Waszyngton.
  26. Schäfer S., [2009], EU retail banking: measuring integration, Deutsche Bank Research.
  27. Schmidt S.M., R.A. King, Robin [2005], Regulatory Regimes for Goods and Services - Differences That Matter, "Global Economy Journal", Vol. 5.
  28. Strzała K., [2009], Panelowe testy stacjonarności - możliwości i ograniczenia, "Przegląd Statystyczny", nr 1.
  29. Takats E., [June 2010], Was it credit supply? Cross-border bank lending to emerging market economies during the financial crisis, "BIS Quarterly Review".
  30. Tinbergen J., [1962], Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, Twentieth Century Fund, Nowy Jork.
  31. Türk A., [1998], Rynek wewnętrzny usług: podstawy prawne, [w:] Rynek wewnętrzny usług, red. P. Wilczek, Instytut Europejski, Łódź.
  32. Weistroffer C., Möbert J., [2010], Monitoring cross-border exposure. A primer on how to exploit the BIS banking statistics, Deutsche Bank Research.
  33. Wunsch-Vincent S., [2006], The Internet, Cross-border Trade in Services, and the GATS: Lessons from US-Gambling, "The World Trade Review", Vol. 5.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu