BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krause Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Title
Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 1990-2007
Foreign Direct Investment of Poland in 1990-2007
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 43-56, wykr., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Keyword
Struktura inwestycji, Inwestycje zagraniczne Polski, Inwestycje bezpośrednie, Inwestowanie, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Structure of the investment, Polish foreign investments, Direct investments, Investing, Investment decisions making
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja nie tylko skali zjawiska polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, ale również motywów zagranicznej aktywności rodzimych inwestorów. Ponadto zostaną zidentyfikowane bariery, jakie są zmuszani pokonać. (fragment tekstu)

This article focuses on Polish foreign investment since 1990. Its first part attempts to describe reasons which encourage Polish entrepreneurs to take FDI. These are mainly market motives, financial and managerial. Then the author analyses structure of the Polish investment in terms of their size, structure and geographic direction. According to the data available, the value of FDI in recent years has increased substantially, and the main directions of investment are neighboring countries. The article mentions the most important investments in Germany, Russia, Czech Republic, Lithuania and Ukraine. The last section is compares the perception of Polish brands and products in Western and Eastern Europe, and lists barriers to the Polish producers in those regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Jasiecki K., Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 2. Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 3. Karaszewski W. (red), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, TNOiK, Toruń 2007.
 4. Krakowiak A., Rekordowe inwestycje polskich firm na Ukrainie, http://www.rp.pl//artykul/99203.html [dostęp: 13.05.2010]
 5. Na imperium poczekamy - polskie inwestycje w regionie (ranking), http://manageria.gazeta.pl/ [dostęp: 17.05.2009].
 6. Noga M., Stawicka, M.K. (red.), Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, CEDEWU.PL, Warszawa 2008.
 7. Olesiński Z. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 8. Orłowski K., Złowić sukces: polskie inwestycje zagraniczne, Nowy Przemysł 2008, nr 3.
 9. Pieczykolan R., Strategia marketingowa dla PZU Ukraina, dokumenty wewnętrzne firmy, Warszawa 2007.
 10. Polskie bezpośrednie inwestycje w 2005 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, grudzień 2006.
 11. Polskie inwestycje bezpośrednie 2006/2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, marzec 2008.
 12. Polskie inwestycje bezpośrednie za granica w latach 1996-2002, NBP, Warszawa, luty 2009.
 13. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2005 roku, NBP, Warszawa, grudzień 2006.
 14. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2006 roku, NBP, Warszawa, grudzień 2007.
 15. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku, NBP, Warszawa, grudzień 2008.
 16. Radomska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm, www.pou.pl [dostęp:].
 17. ROSSTAT: www.moskwa.polemb.net/files/Polskie%20inwestycje%20w%20Rosji.doc [dostęp: wrzesień 2010]
 18. ROSSTAT: www.moskwa.polemb.net/files/Polskie%20inwestycje.doc [dostęp: wrzesień 2010]
 19. Wiktor J.W. (red.), Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 20. http://opinie.ewml.pl/?id=15 [dostęp: grudzień2010]
 21. http://unipetrol.cz/en/about_us/history/ [dostęp: 13.05.2009]
 22. http://praca.wnp.pl [dostęp: listopad 2010]
 23. http://gospodarka.gazeta.p1/gospodarka/l,33181,5044523.html [dostęp: maj 2009].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu