BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chwiłka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Drozd Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Małecka Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Naskręt Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Pilarczyk Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Zarządzanie wiedzą na przykładzie przedsiębiorstwa z branży e-commerce
Knowledge Management in an E-Commerce Company
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 86-97, tab., rys., wykr., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Keyword
Handel elektroniczny, Serwis aukcyjny, Zarządzanie wiedzą
e-commerce, Auction website, Knowledge management
Note
summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki przeprowadzonego w marcu 2009 roku badania metodą ankietową. Celem przeprowadzonego badania była analiza i ocena znaczącego na polskim rynku przedsiębiorstwa działającego w branży e-commerce w obszarze zarządzania wiedzą. Ponadto identyfikacja przesłanek i możliwości wdrożenia systemu zarządzania wiedzą w badanym przedsiębiorstwie. Odpowiedzi na pytania zawarte w przesłanym drogą elektroniczną kwestionariuszu ankietowym udzielił Service Desk Manager najlepszego polskiego portalu aukcyjnego. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to assess to what extent one of the leading Polish e-commerce enterprises realizes the basic tasks of knowledge management (KM) and whether it happens consciously. The article presents the essence of knowledge management, advantages and related barriers, and also describes functioning of Polish auction portals. The authors attempt to assess the level of KM implementation in the company on the basis of the results of a questionnaire survey which concerned gaining, developing, locating and sharing acquired knowledge, as well as its retaining and disseminating inside the company. Moreover, it was analyzed how the enterprise defines KM and if it is conscious of advantages, drawbacks and aims of KM implementation. The system of knowledge management in this company is being worked out. The enterprise is planning to undertake more activities and numerous investments related to knowledge management in order to maximize its efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aukcje internetowe najpopularniejsze z: www.biznesnet.pl http://www.biznesnet.pl/a/9523/Aukcje-internetowe-najpopularniejsze [dostęp: 19.04.2009].
 2. Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 3. Chodak G., Aukcje internetowe - specyfika i perspektywy rozwoju, www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Chodak/artykuly/aukcje_internetowe.pdf [dostęp: 19.04.2009].
 4. Drygas P., Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlu internetowego, http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk47.php [dostęp: 19.04.2009].
 5. Fazlagić A.J., Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM, Gniezno 2006.
 6. Figurska I., Wykorzystywanie wiedzy w teorii i praktyce organizacji, Katedra Ekonomii i Prawa Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszytl0/41.pdf data aktualizacji [dostęp: 16.03.2009]
 7. Jarzewska M., Nowoczesne koncepcje zarządzania wiedzą, http://www.nf.pl/Artykul//8884/Nowoczesne-koncepcje-zarzadzania-wiedza/konkurencyjnosc-wiedza-w-organizacji-szkolenia-zarzadzania-wiedza [dostęp: 8.03.2009]
 8. Jashapara A,, Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
 9. Klincewicz K., Cele zarządzania wiedzą, w: D. Jemielniak, JA. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 10. Perechuda K. (red.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 12. Szewczyk A. (red.), Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2003.
 13. Witulska N., Zarządzanie wiedzą - problemy na drodze funkcjonowania i rozwoju koncepcji w przedsiębiorstwie, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/index.php?a=f4fl, [dostęp: 10.03.2009].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu